<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Åpningstider Rød Herregård 2020
31. mai – 21. juni. søndager
23. juni – 16. august. tirsdag-søndag
23. august – 27. september. søndager

Faste omvisninger i åpningstiden:
Kl. 12.00: Innendørs omvisning
Kl. 13.00: Hageomvisning