<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Åpningstider Rød Herregård
02.06 - 16.06 søndager
22.06 - 18.08 tirsdag t.o.m. søndag (mandag stengt)
25.08 - 29.09 søndager

Faste omvisninger i åpningstiden:
Kl. 11.00: Innendørs omvisning
Kl. 12.30: Hageomvisning
Kl. 14.00: Innendørs omvisning