<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Om Rød Herregård

Rød herregård i Halden er et av Norges største og best bevarte lystgårdsanlegg. Herregården huser Halden historiske Samlingers administrasjon.

Rød Herregård er en innholdsrik kulturperle, med over 300 års historie. Det er ingen som riktig vet når Rød herregård ble bygget, men det finnes et maleri fra slutten av 1600-tallet som viser en bygning med et tilhørende hageanlegg. Rundt år 1720 flyttet noen av Tank-familiens medlemmer fra Danmark til Norge og i 1733 kjøpte Carsten Tank den eldre Rød herregård.

Hovedbygningen vises i dag med sitt autentiske innbo som møbler, kunst, jakttrofeer og en stor våpensamling. Omvisninger holdes om sommeren i hovedhuset og hagen.

Hageanlegget ble anlagt som en stor barokkhage, og siden utvidet med en engelsk landskapshage rundt. Her finnes en åttekantet paviljong fra 1756, en hasselallé og en lindetunnel. Her er storvokste edelløvtrær, dammer, bjørnegotte, eremitthytte, saluttbatteri og gravsted. I hagen tilbys også en rebusløype for barn.

  • 1/1

Tank-perioden

Herregården hadde blitt brukt som lystgård og overnattingssted, og var svært nedslitt. Carsten Tank reparerte, rennoverte og bygget på de to fløyene slik at huset fremsto som herskapelig allerede i hans levetid. Hans sønn og hans sønnesønn fortsatt arbeidet og videreutviklet Rød herregård.

Anker-perioden

Carsten Tank den yngre var en velstående mann, men etter Napoleonskrigene var det stor økonomisk uro i Europa. Dette førte til at Tank den yngre gikk konkurs i 1820, og Tanks svigersønn, Peder Anker, overtok Rød. Familien Anker drev og eide Rød fram til 1956.