<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Kontaktinformasjon

Østfoldmuseene Rød herregård

Anderson_Bodil_BW.jpg

Bodil Andersson

Bodil Andersson

Førstekonsulent/Prosjektleder

Halden historiske Samlinger

Jane_Doe.jpg

Lillian Nyborg

Lillian Nyborg

Halden historiske Samlinger

Eriksen_Marie_Svendberg_BW.jpg

Marie Svendberg Eriksen

Marie Svendberg Eriksen

Prosjektmedarbeider samlingsforvaltning Halden historiske Samlinger

Halden historiske Samlinger

Jane_Doe.jpg

Signe Rui

Signe Rui

Prosjektmedarbeider samlingsforvaltning Halden historiske

Halden historiske Samlinger