Hopp til hovedinnhold

Hageanlegget ble anlagt som en stor barokkhage med rette stier, terasser, fiskedammer og en paviljong midt i hovedaksen. Senere ble den utvidet med en engelsk landskapshage rundt. Her finnes en åttekantet paviljong fra 1756, en hasselallé og en lindetunnel. Her er storvokste edelløvtrær, dammer, bjørnegotte, eremitthytte, saluttbatteri og gravsted.

Bjørnegrotten.

 • 1/1
  Murt stenhvelving som en hule. Det har aldri har vært noen bjørn i hulen.

Tennisplassen

 • 1/1
  Anlagt i østre del av hagen, med adgang for tennisklubbens medlemmer.

Floraplassen

 • 1/1
  Floraplassen. Straks øst for østfløyen sto en statue av gudinnen Flora, visstnok gave fra den svenske kronprinsen (senere Karl 13.) i 1800.

Peter Martin Ankers byste

 • 1/1
  Peter Martin Ankers byste, utført av billedhugger Christoffer Borch i Roma, 1874. Opprinnelig tiltenkt gravstedet. Originalen står i dag inne på Rød.

Gravstedet

 • 1/1
  Gravstedet anlagt 1802 for familien Tank, senere også brukt av familien Anker. Nåværende utforming ved hagearkitekt Karen Reistad, 1959.

Saluttbatteri

 • 1/1
  Saluttbatteri med to kanoner i enden av nøttealléen (hassel). Etter tradisjonen brukt til å hilse hjemkomne skip.

Eremitthytte

 • 1/1
  Eremitthytten bygget av sten, og med torvtak. Når man trådte på en bestemt planke i gulvet sørget en mekanisme for at en munkekledt trefigur med hender av voks reiste seg og bukket. Slike figurer kjennes kun fra et par andre hager i Norge.

Havepaviljongen

 • 1/1
  Havepaviljongen (lysthuset), bygget 1756. Innredet med marmorerte paneler og peis. Egne møbler og servise hører til.
Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1