<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Forskning og utvikling i Østfoldmuseene

Forskning er en grunnleggende forutsetning for at museene skal kunne drive meningsfull innsamling, dokumentasjons- og formidlingsvirksomhet. Østfoldmuseene har derfor som ambisjon å øke forskningsinnsatsen og etablere seg som en synlig forskningsinstitusjon som utvikler og formidler forskningsresultater av høy kvalitet.

Østfoldmuseene ønsker å bidra til økt forskningssamarbeid i museumsnettverkene og i forskningsmiljøene på tvers av fagområder, nasjonalt og internasjonalt.

Den_fektende_dame_liten.tif. Foto/Photo

Kjønnets verdi i et museumshierarki: Om representasjon av kvinner, kjønn og mangfold på museum

Kjønnets verdi i et museumshierarki: Om representasjon av kvinner, kjønn og mangfold på museum

PROSJEKTPERIODE: 2021-2023

663px-Anna_Krefting_SortHvitt.jpg. Foto/Photo

Jerntid. De gamle jernverkene og de nye bærekraftsmålene

Jerntid. De gamle jernverkene og de nye bærekraftsmålene

PROSJEKTPERIODE: 2021-2024

Christian_Emil_Larsen_stfold_fylkes_billedarkiv.png. Foto/Photo

FoodLessons: Kulinarisk arv som en ressurs i bygging av "Matnasjonen Norge 2030"

FoodLessons: Kulinarisk arv som en ressurs i bygging av "Matnasjonen Norge 2030"

PROSJEKTPERIODE: 2021-2024

1200px-Norske_Folkelivsbilleder_04_-_Tommerkjorsel_og_Mrkning_Johan_Fredrik_Eckersberg_SortHvit.jpg. Foto/Photo

FLYT: forskning og formidling om bærekraft i museene

FLYT: forskning og formidling om bærekraft i museene

PROSJEKTPERIODE: 2021-2024

20170406_130659.jpg. Foto/Photo

pARTiciPED: Empowering student teachers as agents of change in cross-sectorial collaborations using The Cultural Schoolbag (TCS) in Norway as learning platform

pARTiciPED: Empowering student teachers as agents of change in cross-sectorial collaborations using The Cultural Schoolbag (TCS) in Norway as learning platform

PROSJEKTPERIODE: 2021-2023

RS424_DJI_0008-lpr.jpg. Foto/Photo

Opphøyet og oversett: Herregårdsmuseets plass i den norske erindringstopografien

Opphøyet og oversett: Herregårdsmuseets plass i den norske erindringstopografien

PROSJEKTPERIODE: 2019-2021

Syersker_i_systuen_i_Fjellveien.jpg. Foto/Photo

Løsarbeideren og standardarbeideren: Tilknytningsformer i arbeidslivet i et historisk perspektiv

Løsarbeideren og standardarbeideren: Tilknytningsformer i arbeidslivet i et historisk perspektiv

PROSJEKTPERIODE: 2018-2020

Alette_Falck_i_forgrunnen_og_Kristine_Bonnevie_ved_Dyrhaugstinden_i_Jotunheimen_Foto_Worm-Petersen_Severin_Norsk_Teknisk_Museum.jpg. Foto/Photo

Museenes kunnskapstopografi: Kollektiv kunnskapsproduksjon som museumsfornyelse

Museenes kunnskapstopografi: Kollektiv kunnskapsproduksjon som museumsfornyelse

PROSJEKTPERIODE: 2018-2020