Hopp til hovedinnhold

Forskning og utvikling i Østfoldmuseene

Forskning er en grunnleggende forutsetning for at museene skal kunne drive meningsfull innsamling, dokumentasjons- og formidlingsvirksomhet. Østfoldmuseene har derfor som ambisjon å øke forskningsinnsatsen og etablere seg som en synlig forskningsinstitusjon som utvikler og formidler forskningsresultater av høy kvalitet.

Østfoldmuseene ønsker å bidra til økt forskningssamarbeid i museumsnettverkene og i forskningsmiljøene på tvers av fagområder, nasjonalt og internasjonalt.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1