<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Forskning og utvikling i Østfoldmuseene

Forskning er en grunnleggende forutsetning for at museene skal kunne drive meningsfull innsamling, dokumentasjons- og formidlingsvirksomhet. Østfoldmuseene har derfor som ambisjon å øke forskningsinnsatsen og etablere seg som en synlig forskningsinstitusjon som utvikler og formidler forskningsresultater av høy kvalitet.

Østfoldmuseene ønsker å bidra til økt forskningssamarbeid i museumsnettverkene og i forskningsmiljøene på tvers av ulike fagområder, nasjonalt og internasjonalt.