Hopp til hovedinnhold

Nye perspektiv på norsk verftshistorie

Prosjektperiode: 2023-2025
Finansiering: Finansiering av skrivesamlinger, redaksjonelt arbeid og trykking av antologi dekkes av prosjektet.
Kontaktpersoner v/Østfoldmuseene:
Desirée Nævdal, fagansvarlig kulturminner vann, desiree.naevdal@ostfoldmuseene.no
Marianne Løken, forskningsdirektør, marianne.loken@ostfoldmuseene.no

Om prosjektet

Dette prosjektet er initiert, eies og ledes av Museum Vest v/Årstein Svihus, fagleder for forskning (arstein.svihus@museumvest.no). Det er forankret innenfor de nasjonale museumsnettverkene Sjøfartsnettverket, samt Nettverk for fiskerihistorie og kystkultur. Enkeltpersoner innen norske og utenlandske vitenskapelige institusjoner vil også bidra inn i prosjektet. Foreløpige temaer omfatter verft som uttrykk for internasjonale tendenser innen arbeidsliv, innovasjon, krise og omstilling. Andre temaer er hvordan enkeltverft, verftshistorie og tilknyttede kulturminner og immaterielle ferdigheter blir forvaltet, formidlet og utforsket innen museer og andre kulturinstitusjoner. Fokuset er på verft som historisk fenomen med åpen tilnærming til hva en forstår som «verftshistorie».

Mål

  • Samle et bredt fagmiljø i form av museer, universiteter og høyskoler ​- Publisere nivå 1-antologi med en bred tematisk tilnærming til verft
  • Være et utgangspunkt for historiske perspektiv på norske verft i et lokalt, regionalt, nasjonalt eller transnasjonalt og musealt perspektiv
  • Fylle et kunnskapshull om verft

Prosjektdeltagere

•    Aust-Agder Museum og Arkiv
•    Bergens Sjøfartsmuseum
•    Hardanger Fartøyvernsenter
•    Høgskulen i Volda
•    Memoar
•    Museum Vest
•    Østfoldmuseene

Østfoldmuseenes delprosjekt

Hvilke var verftene som leverte fløtingens fartøy? Østfoldmuseenes arbeid inn i prosjektet skal rede ut forbindelsene mellom verft, mekaniske verksteder, verftseiere, investorer og redere på Østlandet under siste halvdel av 1800-tallet, med utgangspunkt i fartøy bygget spesielt for å dekke behov innen tømmerfløtingen. Artikkelen vil ha et historisk, økonomisk/organisatorisk og teknisk perspektiv. 

Geografisk vil delprosjektet vektlegge Oslofjorden øst med de sørøstlige grenseområdene og norsk/svenske vannveier koblet på Smaalenenes Amt. Noen relevante verft vil være Brevigs verft i Halden, Nylands Mekaniske verksted i Oslo, Fredrikstad Mekaniske Verksted, men kanskje særlig Glommen Mekaniske verksted på Kråkerøy. Det lokale og regionale perspektivet vektlegges, men også koblingen til Sverige, da særlig med Motala, i tillegg til kunnskap fra England og kontinentet. 

Den geografiske avgrensingen begrunnes ut fra oppdragsgiverne og deres behov. Det vil for eksempel være Christiania Tømmerdirektion, Fredrikstad Tømmerdireksjon, Fredrikshald Saugbrugsforening og Haldensvassdragetes Fløtningsforening. Fabrikkene og sagbrukene kunne også ha egne båter.

Publisering og formidling fra prosjektet

Østfoldmuseenes artikkel og empirien som ligger til grunn, vil også gi grunnlag for en kuratert digital utstilling i VirtueltMuseum. 

  • 1/1
    Panhoff fotosamling/MiA
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1