Hopp til hovedinnhold

Om Østfoldmuseene

«Arbeid i Østfold»

Trygg oppvekst, utdannelse, arbeid og medvirkning gir helse og trivsel. Kan historien vise oss hvordan vi sikrer disse verdiene i framtida og hindrer at noen blir stående utenfor?

Østfoldsamfunnet formes hele tiden, og alltid i samspill med verden omkring oss. For å forstå våre omgivelser og hvordan de endres trenger vi å søke tilbake i tid. Kunnskap om vår historie gir oss identitet og innsikt å bygge framtida på.

Østfoldmuseene studerer for tiden hvordan mennesker har utnyttet naturressursene i vår region,og hvordan vi gjennom arbeid har endret kulturlandskapet og lagt grunnlag for velferd og demokrati.Arbeid og fritid og hvordan vi vokser opp og går inn i arbeidslivet, har endret seg dramatisk fra middelalderen og fram til i dag.

Måten vi samhandler og omgås hverandre på har endret seg like mye.Østfoldmuseene ønsker å dokumentere Østfolds rike industri- og arbeiderkultur før den forsvinner, men også undersøke hva vi tar med oss av denne arvenvidere inn i framtida.Vi forteller om adel og konger, husmenn og storbønder,gründere, funksjonærer og arbeidsfolk,sjømenn, skogsarbeidere, soldater og offiserer, arbeidsinnvandrere og flyktninger.

Dette er historien om oss og våre barn, og forklarer hvorfor samfunnet vårt ser ut som det gjør i dag.

Organisasjon

Østfoldmuseenes administrasjon Stiftelsen Østfoldmuseene ble stiftet den 8. desember 2009 med etableringsstart 1. januar 2010.

Stiftelsen er stiftet av: Østfold fylkeskommune Moss kommune Stiftelsen Fredrikstad Museum Stiftelsen Halden historiske Samlinger Stiftelsen Borgarsyssel Museum Stiftelsen Folkenborg Museum Stiftelsen Haldenvassdragets Kanalmuseum Hvaler kulturvernforening

Stiftelsen består av

Borgarsyssel Museum Folkenborg museum Fredrikstad Museum Moss by- og industrimuseum Halden historiske Samlinger Haldenvassdragets Kanalmuseum Kystmuseet Hvaler Museumstjenesten Østfold fylkes billedarkiv. Styret er stiftelsens øverste organ.

Eierforum

Det er etablert et Eierforum for stiftelsen Østfoldmuseene. Eierforum er et kontaktorgan for stifterne. Det består av to representanter fra hver av stifterne, til sammen 18 medlemmer. Ved siden av å uttale seg til budsjett og handlings planer er Eierforum styrets valgkomite. De fastsetter styrets godtgjørelse og velger revisor.