<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Kontaktinformasjon

Fakturamottak Østfoldmuseene
Gamlebygata 8 , 1721 Sarpsborg
Fakturamottak@ostfoldmuseene.no
Org. nr. 994963910

Postmottak Østfoldmuseene
postmottak@ostfoldmuseene.no

Administrasjonen

Borgarsyssel museum

Folkenborg museum

Sbye_Aurora_Olea_BW.jpg

Aurora Olea Søbye

Aurora Olea Søbye

Museumsvert / Bookingansvarlig Folkenborg Museum

Folkenborg Museum

Tresselt_Erik_BW.jpg

Erik Tresselt

Erik Tresselt

Formidler Folkenborg Museum

Folkenborg Museum

Fredrikstad museum, Kongsten Fort og Elingaard Herregård

Haldenvassdragets Kanalmuseum

Halden historiske Samlinger, Rød Herregård, Fayegården, Fredriksten Museum og Fredrikshalds Teater

Anderson_Bodil_BW.jpg

Bodil Andersson

Bodil Andersson

Førstekonsulent/Prosjektleder

Halden historiske Samlinger

Jane_Doe.jpg

Lillian Nyborg

Lillian Nyborg

Halden historiske Samlinger

Eriksen_Marie_Svendberg_BW.jpg

Marie Svendberg Eriksen

Marie Svendberg Eriksen

Prosjektmedarbeider samlingsforvaltning Halden historiske Samlinger

Halden historiske Samlinger

Jane_Doe.jpg

Signe Rui

Signe Rui

Prosjektmedarbeider samlingsforvaltning Halden historiske

Halden historiske Samlinger

Kystmuseet Hvaler

Moss by- og industrimuseum

Trollull Fellesmagasin

Krogstad_Hilde_Serine_BW.jpg

Hilde Serine Krogstad

Hilde Serine Krogstad

Trollull fellesmagasin/Museumstjenesten

Gjems_Siri_Eriksen_BW.jpg

Siri Eriksen Gjems

Siri Eriksen Gjems

Avdelingsdirektør Østfold fylkes billedarkiv/Museumstjenesten/Trollull fellesmagasin

Trollull fellesmagasin/Museumstjenesten

Arntzen_Randa_Elisabeth_BW.jpg

Randa Elisabeth Arntzen

Randa Elisabeth Arntzen

Trollull fellesmagasin/Museumstjenesten

Driftsavdelingen

Østfold fylkes billedarkiv

Grindland_Kari_BW.jpg

Kari Grindland

Kari Grindland

Seniorrådgiver

Østfold fylkes billedarkiv