<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Kjære publikum!
På grunn av ferieavvikling i samlingsavdelingen i ukene 28, 29, 30 og 31, vil det være redusert saksbehandling i dette tidsrommet.
I uke 30 holder vi helt stengt for behandling av henvendelser.