<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Om samlingsforvaltning

Samlingsforvaltning er alt arbeide med å bevare samlingene (museumsgjenstandene, arkiv og foto) som utføres av konservatorene/fagansatte ved avdelingene, samt ved Trollull fellesmagasin og fellestjenesten Museumstjenesten. Arbeidet omfatter blant annet registrering av gjenstandsopplysninger i Primus (museumsdatabasen), fotografering og publisering på Digitalt Museum (digitaltmuseum.no).

Om Trollull Fellesmagasin

Østfold fylkeskommune kjøpte den gamle stålullfabrikken Trollull i Mysen i 2004. Et spleiselag mellom stat og fylkeskommune gjorde det mulig å etablere et moderne fellesmagasin med arbeidsrom, varmekammer og klimatiserte magasiner.

Fellesmagasinet Trollull hadde sitt første driftsår i 2012. Det driftes av Østfoldmuseene på vegne av Viken fylkeskommune. 

På fellesmagasinet oppbevares kulturhistoriske gjenstander fra Østfoldmuseenes avdelinger samt noe fra de ubemannede museene i Østfold-delen av Viken.

Ved ankomst til Trollull vurderes gjenstandene for insektssanering og de kjøres enten gjennom varmekammeret, inn i karantenerommet eller rett inn i rengjøringsrommet, alt etter materialtypen. Her får hver gjenstand en unik strekkode, de rengjøres, tilstanden sjekkes og noteres før de eventuelt fotograferes. De fleste gjenstandene fotograferes ved museene før de flyttes til fellesmagasinet, men enkelte gjenstander krever spesialutstyr og spesialkompetanse innen foto, og må derfor innom vår fotograf på veien. Siste ledd før magasinering er pakking i syrenøytrale eller syrefrie materialer før de registreres med riktig hylleplassering.

Museumstjenesten

Museumstjenesten i Østfold ble etablert høsten 2001 som en egen fylkeskommunal virksomhet. Fra 2006 ble den en del av det konsoliderte museet Østfoldmuseet, fra 2010 Østfoldmuseene. Tjenestens geografiske arbeidsområde er Østfold-delen av Viken fylke og er en fellestjeneste for alle museene her.

Arbeidsområdet er knyttet til innsamling og bevaring av gjenstander. Det blir lagt vekt på å videreformidle og bygge opp forståelse og kunnskap om bevaring og håndtering av museale objekter.

Museumstjenesten kan også veilede innen metoder for systematisering og registrering av museale eller andre kulturhistoriske samlinger. Henvendelsene betjenes etter kapasitet.