Hopp til hovedinnhold

Østfoldmuseenes samlinger

Vi er stolte av å presentere vår rikholdige samling og her gir vi deg muligheten til å dykke inn i vår historie, uavhengig av hvor du er.

Østfoldmuseenes samlinger og arkiv dekker alt fra kystkultur til bondekultur, embedsmannskultur til industrisamfunnets ulike faser og sider, til festningsverk og herregårdsliv. Østfoldmuseene har en mindre kunstsamling, i tillegg til denne forvalter og drifter museet kunstsamlingen til Fredrikstad kommune og kunstbasen til Østfold fylkeskommune.

Østfoldmuseene forvalter en stor fotosamling, og er fylkesansvarlig fotobevaringsinstitusjon. Samlingen består av alt fra flyfoto, dokumentasjonsfoto, negativarkiver etter profesjonelle fotografer som Bachmann, Benkow og Larsen til enkeltbilder og album fra private.

I Østfold forvaltes det meste av privatarkivmaterialet av museene. Halden historiske Samlinger forvalter i tillegg Halden kommunes historiske arkiv. Østfoldmuseene registrerer arkivene sine i ASTA. Det arbeides kontinuerlig med å legge ut arkivene i Arkivportalen.no.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1