Hopp til hovedinnhold

Løsarbeideren og standardarbeideren: Tilknytningsformer i arbeidslivet i et historisk perspektiv

Prosjektperiode: 2018-2020
Finansiering: Kulturrådet
Kontaktperson i Østfoldmuseene: Bjørg Holsvik, prosjektdeltager. Epost: Bjorg.Holsvik@ostfoldmuseene.no
Prosjektets nettside: https://nia.no/forskningsprosjektet-losarbeider-og-standardarbeider-tilknytningsformer-i-arbeidslivet-i-et-historisk-perspektiv/

Om prosjektet

Forskningsprosjektet Løsarbeideren og standardarbeideren skal utforske ulike tilknytningsformer i arbeidslivet i et historisk perspektiv med vekt på den industrielle tidsalder. Studiene vil ta for seg ulike grupper ansatte i flere bransjer, og representerer egne selvstendige forskningsprosjekt som blir bundet sammen gjennom en felles todelt hovedproblemstilling. Guy Standings teori om Prekariatet og Knut Kjeldstadlis kritikk av den er en overordnet innfallsport, men casetudiene vil ta i bruk også andre teorier innenfor historie, organisasjons- og arbeidslivsfeltet for å belyse tematikken ytterligere.

Forskningsspørsmål I: Hvilke tilknytningsformer har eksistert og eksisterer mellom arbeidstakere og arbeidsgivere i den industrielle tidsalder?

Forskningsspørsmål II: I hvilken grad fanger Guy Standings teori om prekariatet og Knut Kjeldstadlis kritikk av Standing opp denne utviklingen?

Forskningsprosjektet er i regi av Det nasjonale nettverket for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie. Nettverket og prosjektet ledes av Norsk industriarbeidermuseum (NIA). Følgende muséer er bidragsytere i prosjektet: Museet Midt, Museumssenteret i Hordaland, Østfoldmuseene, Museene i Akershus, Vest-Agder-Museet, Norsk Oljemuseum og NIA. Andre samarbeidspartnere: Norsk Teknisk Museum, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, The Finnish Labour Museum Werstas.

Mål

Målet med prosjektet er 11 fagfellevurderte casestudier om temaet tilknytningsformer i arbeidslivet

Virkninger og relevans

Resultatene av prosjektet vil ha stor relevans for hele museumssektoren fordi det vil

  • bidra til å ny kunnskap om et samfunnsaktuelt tema med stor overføringsverdi til både norske og nordiske museer, arbeidsliv og organisasjoner
  • ​etablere gode forskningspraksiser, styrke nettverket og museene som forskningsinstitusjoner
  • styrke samarbeidet med andre forskningsmiljøer i Norden og etablere et felles nordisk prosjekt

Publisering og formidling fra prosjektet

Studiene skal publiseres i en antologi i 2021.

  • 1/1
    Syersker i arbeid i en av Helly J. Hansens systuer i Fjellveien 11. juni 1963. Egil Martinsen / Moss by- og industrimuseum