Hopp til hovedinnhold

NorWhite: How Norway Made the World Whiter

Prosjektperiode: 2023-2028    
Finansiering: Norges forskningsråd (SAMKUL)
Kontaktperson v/Østfoldmuseene:
Marianne Løken, marianne.loken@ostfoldmuseene.no
Hege Steen Langvik, hege.steen.langvik@ostfoldmuseene.no
Prosjektets nettside: https://www.tio2project.com/

Om prosjektet

How Norway Made the World Whiter (NorWhite) er et samarbeidsprosjekt mellom UH-sektoren, museumssektoren og næringslivet, om hvordan en norsk innovasjon har ført til globale endringsprosesser innen kultur, ideologi og estetikk. Prosjektet ledes av Ingrid Halland (UiB/AHO) og Marte Johnslien (KHiO), med følgende prosjektpartnere: Jøssingfjord vitenmuseum, Dalane folkemuseum, Østfoldmuseene, Norsk Bergverksmuseum, Velferden og ROM for kunst og arkitektur.

NorWhite kobler sammen temaet hvithet, teknologisk innovasjon og masseutnyttelse av naturressurser – og undersøker hvordan kunsthistorie, estetisk teori og kunstnerisk forskning er en inngang til å forstå komplekse spørsmål om samfunn, politikk og teknologi. Forskningsteamet vil utforske hvordan den norske innovasjonen titanhvitt har endret overflater innen kunst, arkitektur og design – slik at verden ser hvitere, lysere og tilsynelatende renere ut. Prosjektet er teoretisk forankret i postkoloniale studier om hvithet, kultur- og arkitekturteori om modernisme og estetiske teorier om menneskeskapte overflater i våre være omgivelser.

Prosjektet har fått bevilget 12 millioner kroner over en femårsperiode gjennom Forskningsrådets program Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL), som skal bidra til ny kunnskap om de kulturelle dimensjonene ved aktuelle samfunnsutfordringer.

Prosjektets mål og struktur

Målet med NorWhite er å vise hvordan estetisk og samfunnsmessig transformasjon er drevet av teknologisk utvikling. Ved å veve sammen historiske, kritiske, estetiske og kunstneriske metoder vil prosjektet utforske en kompleks og utfordrende historie om hvordan en lokal norsk innovasjon kom til å få planetariske konsekvenser. Prosjektet har to deler, en akademisk del og en kunstnerisk del.

NorWhite er delt inn i 5 arbeidspakker hvor Østfoldmuseenes deltakelse i prosjektet primært knytter seg arbeidspakke 1 (WP1) i forbindelse med ordning av arkiv.

Kort om Østfoldmuseenes leveranse i arbeidspakke 1:
Øsfoldmuseene skal ordne arkivet etter Kronos Titanfabrikken i Fredrikstad, som åpnet i 1916. På 20-tallet lanserte bedriftene Titania AS og Kronos Titan en egen hvitfarge, titanhvitt, som er ansett for å være den hviteste fargen av alle. Titanhvitt er basert på titandioksid, som fremstilles av ilmenitt, og Titania produserer fortsatt titandioksid gjennom gruvedrift. Norge er verdens fjerde største eksportør av titandioksid.

Arkivmaterialet skal klassifiseres, dokumenteres og offentliggjøres i arkivdatabasen Asta og i den digitale plattformen Digitalt Museum, slik at materialet kan brukes mye bredere enn i dette prosjektet. Østfoldmuseene vil også bidra med avfotografering underveis i arkivarbeidet. Det ordnede materialet etter Kronos Titan i Fredrikstad vil knyttes til Bergverksarkivet – et prosjekt Arkivverket og Vestfold Arkivet har jobbet med i flere år. Videre ønsker vi å dokumentere prosessen og kontekstualisere resultatene på en slik måte at det blir et godt kunnskapsgrunnlag for fagpublikasjon(er) i antologien som er planlagt i prosjektet.

Virkninger/Impact

  • Prosjektet bidrar med kunnskap om hvordan kunsthistorie, estetisk teori og kunstnerisk forskning er en inngang til å forstå komplekse spørsmål om samfunn, politikk og teknologi.
  • Resultatene av prosjektet vil ha overføringsverdi og relevans for forskningssamarbeid mellom UH, næringsliv og museumssektoren gjennom dokumenterte erfaringer om hvordan kunstnerisk forskning og kunsthistorie kan bringes sammen på nye måter.
  • Museenes deltakelse vil bidra til forskningssamarbeid, forskermobilitet og kompetanseløft i museene og mellom partnere i prosjektet.

Publisering og formidling fra prosjektet

Prosjektet har ambisiøse planer om formidling og brukerinvolvering som sikrer at forskningen tas i bruk og sirkuleres lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Og allerede før prosjektets oppstart har det vakt stor nasjonal og internasjonal interesse (se medieomtale på prosjektets nettside).

I tillegg til å ordne arkivmaterialet og tilgjengeliggjøre dette for temporære utstillinger vil prosjektet resultere i vitenskapelige artikler, en norsk fagfellevurdert antologi og en engelskspråklig monografi.

  • 1/1
    Reklameplakat fra 1920. Foto: Fredrikstad Museum. Titandioksid er nylig blitt forbudt i EU som et tilsetningsstoff. Det brukes i både medisiner, plast og mat. Fra 7. august 2022 ble det forbudt å tilsette i matvarer. Men at alt dette stammer egentlig fra Norge, er ikke like kjent som jernmalmen fra Nord-Norge eller kobbergruvene på Røros.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1