<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Opphøyet og oversett: Herregårdsmuseets plass i den norske erindringstopografien

Prosjektperiode: 2019-2021
Finansiering: Kulturrådet
Kontaktpersoner i Østfoldmuseene: Mattias Ekman, herregårdskonservator og Gaute Jacobsen, avdelingsdirektør
Prosjektets nettside: http://herregaardsnettverket.no/

Om prosjektet

Forskningsprosjekt tar for seg herregårdsmuseets rolle og praksis i Norge fra omkring midten av 1850 til i dag knyttet til omdannelsen fra historisk anlegg til kulturminne og museum.

Forskningsspørsmål: Hvilke forventninger knytter seg til herregårdsmuseet i dag? Hva vil vi med disse anleggene? Hvordan forholder museene seg til anleggenes antikvariske verdi? Hvilke ideologiske felt beveger vi oss i? Hvilke er våre vanskelige historier?

Mål

Prosjektet skal gi et selvrefleksivt blikk med bakgrunn i kritisk museologi, samt undersøke hvordan fortidens immaterielle og materielle innhold får verdi og blir en ressurs i samtiden, som følge av sosialt og kulturelt betingede historie- og minnepraksiser.

Virkninger og relevans

Prosjektet har særlig relevans for: 

  • museumssektoren i Norge og Norden
  • kulturvernmyndigheter og andre aktører innenfor kulturminnefeltet
  • humanistiske fagmiljøer
  • bevilgende myndigheter lokalt og regionalt
  • allment kulturarv- og historieinteresserte

Prosjektet skal bidra til ny kunnskap og forståelse om herregårdene i Norge. Og forskningen vil gi et løft i museenes forskningspraksis med veiledning av Professor i kulturhistorie Arne Bugge Amundsen ved Universitetet i Oslo, som også er faglig leder i prosjektet.

Publisering og formidling fra prosjektet

Prosjektet skal ende ut i en antologi som både skal foreligge som e-bok og trykt utgave. Redaksjonen består av Arne Bugge Amundsen, Aina Aske og Ellen Rodvang.

  • Elingaard Herregård (Foto/Photo)
    1/1
    Elingaard Herregård Martin Lande