Hopp til hovedinnhold

Publikasjoner FoU

Det er en ambisjon at ansatte ved Østfoldmuseene deltar i både nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid for å øke institusjonens samlede forskningskompetanse og for å bidra til å utvikle nettverk for FoU-samarbeid, formidling og vitenskapelig publisering.

Under finner du et utvalg fagfellevurderte artikler fra avsluttede FoU-prosjekter eller selvstendige forskningsprosjekter publisert i antologier, årbøker og lignende, som er relevante for museenes FoU-virksomhet.

Arbeiderkultur og arbeidslivshistorie

 • Halvorsen, J. E. (2021) Aksjon og solidaritet i det førindustrielle Norge – Streiken blant plankekjørerne på Skedsmo i 1795 og kampen mot Christiania Tømmerdirection Arbeiderhistorie 2021
 • Holsvik, B. (2015) Den fleksible operatør – Omstilling, opplæring og fleksibilitet ved Peterson Moss 1990 – 2006, i Det fleksible arbeidsliv. Arbeiderhistorie 2015.
 • Sandstrøm, K (2019) En kraftig agitasjon og en mer radikal fremmarsj. Ungsosialismen i Østfolds stenhuggerdistrikter. Arbeiderhistorie 2019.

Arkitektur, byggeskikk og bygningsvern

 • Skadsem, M. (in print) Norwegian and Kven Farms in Sør-Varanger. Wooden Architecture and Building Traditions in the North 1700-1940. Studia Fennica Etnologica. Studia Fennica Etnologica.
 • Eriksen, E. J. (2020) Restaureringene av Torderød gård 1939 og 2019. Norsk museumstidsskrift. (doi:10.18261/issn.2464-2525-2020-02-02) 6(2) , s. 6(2)

Herregårds- og herskapshistorie

 • Ekman, M. (2022) Museum over et museum. Rød Herregård fra patriciersæde til stiftelse. Opphøyd og oversett. Norske herregårdsmuseer , s. 276-302
 • Ellefsen, I. A. (2023) Bondeplager med gode skussmål: En mikrohistorisk studie av æresstrategier og øvrighetsnærvær på 1500-tallet. Historisk tidsskrift 102(2) , s. 96-111
 • Jacobsen, G. (2022) Elingaard herregård og Libertas 1948-1975. Opphøyd og oversett. Norske herregårdsmuseer. , s. 322-344

Kjønn og identitet

 • Andersson, B. (2022) Den fäktande damen. En resväska och en historie om queerhet. Norsk museumsstidsskrift (https://doi.org/10.18261/mus.8.1.3) 1 , s. 24-41

Naturvitenskap og biologisk mangfold

 • Kemp, J. L., Ballot, A., Nilssen, J.P., Spikkeland, I., Eriksen, T.E. (2020) Distribution, identification and range expansion of the common Asellidae in Northern Europe, featuring the first record of Proasellus meridianus in the Nordic countries. Fauna norvegica Vol. 40 , s. 93–108
 • Spikkeland, I. and Nilssen, JP. (2021) Alien amphipods (Arthopoda; Crustacea) in the Tista Estuary, Halden, southeastern Norway. Fauna norvegica Vol. 41 , s. 34–40
 • Spikkeland I, Kinsten B, Kjellberg G, Nilssen JP, Väinölä R. (2016) The aquatic glacial relict fauna of Norway – an update of distribution and conservation status. Fauna Norvegica 36 , s. 51-65
 • Sługocki, Ł., Karpowicz, M., Kaczmarczyk-Ziemba, A., Kozłowska, J., Spikkeland, I., & Nilssen, J. P. (2020) Passenger for millenniums: association between stenothermic microcrustacean and suctorian epibiont - the case of Eurytemora lacustris and Tokophyra sp. Scientific reports 10(1), 9577.

Maritim historie, kystkultur og vassdrag

 • Nævdal, D. (2019) Merkekart og symbolbruk innen Smaalenenes tømmerfløting på 1800-tallet, i Mennesket og havet. Årbok for Norsk Maritimt Museum 2019.

Museologi

 • Ellefsen, I. A. (2023) Bar 1567. Et utstillingseksperiment. Tingenes metode - museenes kunnskapstopografi , s. 238-258
 • Gjendem, C. (2000) Kunstmuseets utstillingspraksis. Om formidlingsdebatter og presentasjonsmåter. Nordisk Museologi. 2000-2 , s. 69-98
 • Gjendem, C. og Holsvik, B. (2023) Involvering og samskaping med innbyggere i utstillingsutvikling. Tingenes metode - museenes kunnskapstopografi , s. 161-174
 • Lindmark, H.-B. (2019) Olavs by eller byen ved fossen? Sarpsfossens fremstilling og rolle som identitetsbærer for Sarpsborg de siste 100 år. Heimen 2019.
 • Lindemark, H.-B. (2023) Det dynamiske rommet. Kunnskaping og samskaping i Folkenborgs nye basisutstilling. Tingenes metode - museenes kunnskapstopografi , s. 259-274
 • Løken, M. og Skåtun, T. (2023) Samskaping og medvirkning i museer. Om flerstemthet, kontroll og kunnskaping. Tingenes metode - museenes kunnskapstopografi , s. 145-160
 • Treimo, H., et al. (2023) Tingenes metode - museenes kunnskapstopografi Trondheim : Museumsforlaget

Pedagogikk og didaktikk:

 • Nilsen, T., et al. (2021) Med blikket mot naturfag. Et kritisk og konstruktivt blikk på naturfaget i norsk skole , s. 207-260.

Ikke-fagfellevurderte / populærvitenskapelige publikasjoner

Mye av kunnskapsproduksjonen i museene publiseres i andre formater enn den fagfellevurderte artikkelen. Dette kan for eksempel være; utstillingskataloger, mulighetsstudier, rapporter, kronikker, podcast-produksjoner, fagbøker og artikler på Digitalt Museum – som supplerer den fagfellevurderte forskningen. Under finner du et lite utvalg populærvitenskapelige publikasjoner, publisert av ansatte i Østfoldmuseene fra 2018. Søk opp disse og andre publikasjoner fra Østfoldmuseene i:

Referanser

 • Andersen, A. & Spikkeland, I (2021) Fremmedartene Crangonyx pseudogracilis og amerikablæresnegl sprer seg på Østlandet - nye funn i Glommas nedbørfelt. Fauna Fauna 74 (3-4) , s. 122-132
 • Archer, James R (2018) Spolert og ruinert. Skadene for sivilbefolkningen i Frederikshalds omegn under Den store nordiske krig Perspektiver på Den store nordiske krig 1700-1721. 300 år etter Carl XIIs fall, Forsvarsmuseet , s. 235-281
 • Ekman, Mattias (2021) Huitfeldt. Minner fra et familiedynasti under eneveldet Utstillingskatalog, Østfoldmuseene
 • Ellefsen, Irene A (2018) Jens Munk – renessansens ishavseventyrer. Mindre Alv, Årbok Fredrikstad Museum 2017-2018 , s. 104-119
 • Grindland, Kari (2019) Det siste fotografiet. Dona eis requiem: gje dei kvile, utstillingskatalog, Hå gamle prestegard.
 • Grindland, Kari (2021) Carl Sandels. En allsidig fotograf i Nygaardsgaten MindreAlv Årbok XIX Fredrikstad Museum 2019-2021 , s. 104-119
 • Halvorsen, Jon Emil (2020) Generalmajor Peter Anker - Borgersønnen fra Fredrikshald som ble guvernør i Dansk India Wiwar - Østfold Historielag Hefte 91. Nr. 1/2020 , s. 40-47
 • Halvorsen, Jon Emil (2021) Kongressen i USA har blitt angrepet mange ganger. Verst gikk det da britene kom til byen. Aftenposten Historie nettutgave 17. januar 2021
 • Halvorsen, Jon Emil (2022) Korrupsjon, fyll og bråk. Og et forsøk på revolusjon. Aftenposten Historie 3/2022.
 • Holsvik, B. og Havstam, M. (2020) Enmannsbedriften . Utstillingskatalog til kunstverket «Enmannsbediften», i Charlotte Thiis-Evensens utstilling Noe må Gjøres på Galleri F-15 17.10.2020 - 03.02.2021
 • Nævdal, D. (2020) Viken Fartøyvernsenter – Et mulighetsstudie for et fjerde nasjonalt fartøyvernsenter på Østlandet Rapport Viken Fylkeskommune
 • Sandstrøm, Kathrine (2018) Hvaler kirke og restaureringen på 1950-tallet Mindre Alv, Årbok Fredrikstad Museum 2017-2018 , s. 196-203
 • Spikkeland, I., Dolmen, D. og Haga, A. (2020) Biologisk mangfold i Gjølsjøen, Marker Müller-Sars Biologiske Stasjon, Ørje Rapport 4, 2020 , s. 40
 • Spikkeland, Ingvar, Hesthagen et al. (2021) Utbredelsen av bekkeniøye i norske vassdrag Fauna 74 (1-2) , s. 48–66
 • Ulsnæs, Tor (2021) Isegran på 1600-tallet. Festningsanlegg og orlogsverft Mindre Alv Årbok XIV Fredrikstad Museum 2021 , s. 64-88