<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Fagfellevurderte artikler fra FoU-virksomhet i Østfoldmuseene

Det er en ambisjon at ansatte ved Østfoldmuseene deltar i både nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid for å øke institusjonens samlede forskningskompetanse og for å bidra til å utvikle nettverk for FoU-samarbeid, formidling og vitenskapelig publisering.

Under finner du et utvalg fagfellevurderte artikler fra avsluttede FoU-prosjekter eller selvstendige forskningsprosjekter publisert i antologier, årbøker og lignende, som er relevante for museenes FoU-virksomhet.

Arbeiderkultur og arbeidslivshistorie

  • Holsvik, B. (2015) Den fleksible operatør – Omstilling, opplæring og fleksibilitet ved Peterson Moss 1990 – 2006, i Det fleksible arbeidsliv. Arbeiderhistorie 2015.
  • Sandstrøm, K (2019) En kraftig agitasjon og en mer radikal fremmarsj. Ungsosialismen i Østfolds stenhuggerdistrikter. Arbeiderhistorie 2019.

Naturvitenskap og biologisk mangfold

  • Spikkeland I, Kinsten B, Kjellberg G, Nilssen JP, Väinölä R. (2016) The aquatic glacial relict fauna of Norway – an update of distribution and conservation status. Fauna Norvegica 36 , s. 51-65.
  • Kemp, J. L., Ballot, A., Nilssen, J.P., Spikkeland, I., Eriksen, T.E. (2020) Distribution, identification and range expansion of the common Asellidae in Northern Europe, featuring the first record of Proasellus meridianus in the Nordic countries. Fauna norvegica Vol. 40 , s. 93–108.
  • Sługocki, Ł., Karpowicz, M., Kaczmarczyk-Ziemba, A., Kozłowska, J., Spikkeland, I., & Nilssen, J. P. (2020) Passenger for millenniums: association between stenothermic microcrustacean and suctorian epibiont - the case of Eurytemora lacustris and Tokophyra sp. Scientific reports 10(1), 9577.

Maritim historie og kystkultur

  • Nævdal, D. (2019) Merkekart og symbolbruk innen Smaalenenes tømmerfløting på 1800-tallet, i Mennesket og havet. Årbok for Norsk Maritimt Museum 2019.

Arkitektur, byggeskikk og bygningsvern

  • Eriksen, E. J. (2020) Restaureringene av Torderød gård 1939 og 2019. Norsk museumstidsskrift. (doi:10.18261/issn.2464-2525-2020-02-02) 6(2) , s. 6(2).
  • Skadsem, M. (in print) Norwegian and Kven Farms in Sør-Varanger. Wooden Architecture and Building Traditions in the North 1700-1940. Studia Fennica Etnologica. Studia Fennica Etnologica.

Museologi

  • Gjendem, C. (2000) Kunstmuseets utstillingspraksis. Om formidlingsdebatter og presentasjonsmåter. Nordisk Museologi. 2000-2 , s. 69-98.
  • Lindmark, H.-B. (2019) Olavs by eller byen ved fossen? Sarpsfossens fremstilling og rolle som identitetsbærer for Sarpsborg de siste 100 år. Heimen 2019.