Hopp til hovedinnhold

Forskningsforberedende arbeid og nettverkssamarbeid

Østfoldmuseene er engasjert i en rekke nasjonale og internasjonale nettverk, som bidrar til faglig utvikling og genererer forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ulike fagfelt og arenaer. Mange av aktivitetene som pågår i nettverkene er forskningsforberedende arbeid – og derfor en viktig kilde til forskning og kunnskaping i museene.

Faglige nasjonale museumsnettverk

Østfoldmuseene deltar i flere av de faglige nasjonale museumsnettverkene, som er etablert av Kulturdirektoratet. Museumsnettverkene drives av et hovedansvarlig museum med ansvar for å sikre kvalitet og kontinuitet i arbeidet. Østfoldmuseene er aktive i flere av disse og leder per dags dato Herregårdsnettverket. Gjennom deltakelse i nettverkene bidrar museet til utvikling av prosjekter og aktiviteter og deler kompetanse med andre museer. Per dags dato deltar Østfoldmuseene i følgende museumsnettverk, med ulik grad av aktivitet:

Industridokumentasjon i Østfold

Det er nedsatt en egen gruppe ved Østfoldmuseene som skal jobbe med industridokumentasjon i Østfold. Arbeidet i gruppa konsentreres om nedleggingstruede hjørnesteinsbedrifter i Østfold. Les mer om arbeidet med industridokumentasjon.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1