<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Forskningsforberedende arbeid og nettverkssamarbeid

Østfoldmuseene er engasjert i en rekke nasjonale og internasjonale nettverk, som genererer forsknings- og utviklingsarbeid gjennom samarbeid på ulike fagarenaer. Mange av aktivitetene som pågår i nettverkeneer forskningsforberedende arbeid – og derfor en viktig kilde til forskning i museene.

Koronaprosjekt 2020

Østfoldmuseene samarbeider med Norsk Folkemuseum om innsamling av beretninger til prosjektet Koronaviruset i Norge - fortell for ettertiden, for fremtidig forskning. Les mer om koronaprosjektet.

Industridokumentasjon i Østfold

Det er nedsatt en egen gruppe ved Østfoldmuseene som skal jobbe med industridokumentasjon i Østfold. Arbeidet i gruppa konsentreres om nedleggingstruede hjørnesteinsbedrifter i Østfold. Les mer om arbeidet med industridokumentasjon.