Hopp til hovedinnhold

Industridokumentasjon ved Østfoldmuseene

«Beredskapsgruppa for industridokumentasjon i Østfold». Organisering og kort info om arbeidet vårt.

  • 1/1

  • «Beredskapsgruppa for industridokumentasjon i Østfold» ble etablert etter vedtak i Østfold Museumsråd i 2008. Konservator NMF Camilla Gjendem ved Moss by- og industrimuseum har ledet gruppa siden 2009.​Gruppas mandat ble forankret i Østfoldmuseene og hos Fylkeskonservatoren i 2011.
  • Beredskapsgruppa består av åtte fagpersoner fra Østfoldmuseene inkludert konservator/antikvar fra Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune.
  • Arbeidet i gruppa konsentreres om nedleggingstruede hjørnesteinsbedrifter i Østfold fylke.
  • Dokumentasjonsarbeidet som «Beredskapsgruppa» bedriver er først og fremst en type «førstehjelpsdokumentasjon» som består av film- og fotodokumentasjon av produksjonslinjer og bygninger, listeføring av hva som finnes av typer arkiv og arkivalia i bedriften, samt listeføre gjenstander med sikte på mulig inntak til avdelingene.
  • Dokumentasjon av mindre industribedrifter og håndverksbedrifter blir overlatt til den enkelte avdeling i Østfoldmuseene. Beredskapsgruppa kan etter kapasitet gi rådgiving og hjelp der det er behov for det.
  • Beredskapsgruppas «utrykkinger» skal på forhånd avtales og forankres ved samlingsansvarlig konservator den avdelingen bedriften sogner til.

Dokumentasjonsarbeid har vært foretatt av «Beredskapsgruppa» ved følgende bedrifter: