Hopp til hovedinnhold

Om Berg Bygdetun

Berg Bygdetun eies av Halden kommune. I dag består tunet av fire laftede bygninger på et 17-mål stort område.

Berg Bygdetun ligger på den gamle Veden skanse som ble anlagt her i 1902-03. Dette var i forbindelse med krisa rundt unionsoppløsningen med Sverige og som ble en realitet i 1905. Veden skanse var en artilleriskanse bygd av jord og sand og med tre fronter:

  • Asakfronten mot øst
  • Tistedalsfronten mot sør
  • Gyldenløvefronten mot vest og Fredriksten festning

Stort sett er hele skansen inntakt når det gjelder utstrekningen, spesielt er skanseskråningene synlige bak stuebygningen og mot Vedenveien mot sørvest. Det opprinnelige systemet med jordvoller mellom de enkelte kanonstillingene er for lengst fjernet.

Forsvarsdepartementet solgte områder til tidligere Berg kommune i 1937 og med Olaf Torgersen i spissen ble det arbeidet med å bruke området som sted for bygdetun for Berg kommune. På grunn av krigen 1940-45 ble ikke dette realisert før i 1947 da det første huset ble reist.

Bygningene:

Bygningene er hovedsakelig fra midten av 1800-tallet.

  • Helgerødstua fra Helgerød i Rokke ble satt opp i 1947. Huset er av den Eidsvollske stuetype – 4-romsplan.
  • Lagården fra Fismedal i Torpedalen ble reist i 1953. Denne er en tradisjonell lagård med låvegulv i midten og to høylader.
  • Bu fra Juver i Rokke satt opp i 1965. Stabburet er i to etasjer med innvendig oppgang til 2. etasje og hver etasje har ett rom.
  • Fjøset fra Fismedal i Torpedalen ble reist i 1995 og har opprinnelig stått sammen med lagården på Fismedal slik de nå står på tunet. Et innhugget årstall i mønsåsen daterer fjøset til 1879.

For å være et komplett tun mangler noen bygninger som stall, bryggerhus, smie, utedo og vognskjul.

Området har vært arena for krigshandlinger gjennom ulike epoker. Under Store Nordiske krig ble det laget skanser ved Vedenvadet – det gamle vadestedet over Tista. Disse skansene ble også brukt i kampene i 1814, og de svenske styrkene reiste kanonstillinger på toppen av Raet. 1903-04 ble Veden skanse bygd som en del av førstelinjeforsvaret mot svenske angrep.

Under koleraepidemiene i 1834 og 1853 ble det anlagt en egen gravplass der bygdetunet er i dag.

Rett sør for bygdetunet ligger en samling med seks gravhauger fra jernalderen.