Hopp til hovedinnhold

Aktuelt

Stor bevilgning åpner for ny teknikk på Fredrikshalds Teater

Pressemelding fra Østfoldmuseene 15. juni 2021

Over en halv million. Det ble uttellingen for Østfoldmuseene og Fredrikshalds Teater fra Kulturrom, den statlige tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler for kulturbruk, sin søknadsrunde denne våren.

« - Tilskuddet fra Kulturrom vil ha stor betydning for Fredrikshalds Teater og være avgjørende for alle de frivillige og profesjonelle leietakerne våre, sier Lillian Nyborg, avdelingsdirektør ved Østfoldmuseene – Halden historiske samlinger som eier Fredrikshalds Teater.»
Det historiske teatret og Norges eneste bevarte barokke scene ble bygget i 1838. Scenen har aldri hatt et fast lydanlegg, opprinnelig ble scenen brukt akustisk. I nyere tid har lydutstyr vært et krav fra amatører og profesjonelle som leier seg inn for forestillinger i teatret. Dette har medført store kostnader for leietakerne og økt slitasje på det historiske bygget når eksterne lydanlegg har blitt installert for hver forestilling.
Opprinnelig ble det brukt levende lys på scenen, etter hvert ble gass- og deretter elektrisk lys installert. Nåværende lysanlegg fra 1980-tallet er ustabilt og trenger å oppgraderes både av sikkerhetsmessige grunner og for å svare til dagens krav til scenelys.
Tilskuddet, 565 000 kroner, er et av de større Kulturrom har bevilget de senere år. Organisasjonen Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. I første søknadsrunde 2021 ble 268 søknader med en samlet investeringssum på 183 millioner behandlet. Det ble tildelt totalt 19.9 millioner kroner fordelt på 95 søknader.
For Østfoldmuseene starter nå en dialog med teatrets faste leietakere om hvilke prioriteringer som bør gjøres i henhold til behovene på teatret. Selv om bevilgningen er stor, dekker den ikke alle behov og mottakere av støtten må bidra med medfinansiering for 25 prosent av bevilget beløp.
«- Nytt lys- og lydanlegg vil bidra til å sikre teatret som sentral arena for scenekunsten i Halden. Videre vil det bidra positivt til arbeidet med å utvikle Norges eneste bevarte barokkscene til et nasjonal teaterhistorisk senter, sier Lillian Nyborg.»

Spørsmål om saken? Vennligst ta kontakt med:
Asgeir Borgemoen, scenemester telefon +47 45 97 98 40, asgeir.borgemoen@ostfoldmuseene.no eller Bodil Andersson, førstekonsulent Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger, bodil.andersson@ostfoldmuseene.no +47 94 78 67 69

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1