Hopp til hovedinnhold

Perspectiv - organisasjon for historiske teatre

Fredrikshalds Teater er Norges eneste bevarte teater med en skrå scene, som teatre ble bygget under barokkperioden.

Vi må hele tiden ta antikvariske avgjørelser om hvordan vi skal ta vare på bygningen og vurdere hvilke forestillinger og konserter som er best egnet for det historiske bygget.

Disse utfordringene blir litt lettere ved hjelp av det nettverket av historiske teatre som Fredrikshalds Teater er en del av. Vi er medlemmer i organisasjonen Perspectiv, en forening for historiske teatre i Europa. Fredrikshalds Teater er representert i styret for Perspectiv og er dessuten nettverkskoordinator for de ti nordiske teatrene som er medlemmer i organisasjonen, inkludert Fredrikshalds Teater. Det er tre teatre i Finland, fem i Sverige og ett historisk teater og teatermuseum i Danmark.

Ved å samarbeide deler vi kunnskap, ideer og gleden ved å leve sammen med et historisk bygg som gir anledning til møter mellom mennesker.

 • 1/5
  TEatro Communale Pavarotti - Freni, Modena, Italia. Foto: Bodil Andersson
 • 2/5
  Teatro all´Antico, Sabbioneta, Italia. Foto: Bodil Andersson
 • 3/5
  Markgräfliches Opernhaus, Bayreuth, Tyskland. Foto: Bodil Andersson
 • 4/5
  Drottningholms slottsteater, Stockholm, Sverige. Foto: Bodil Andersson
 • 5/5
  Gripsholms slottsteater, Mariefred, Sverige. Foto: Bodil Andersson

In english

Fredrikshalds Teater is Norway's only preserved theater with a slanted stage, as theaters were built during the Baroque period. Operating a historical theater involves different challenges compared to running any other theater house. We must constantly make antiquarian decisions on how to take care of the building and assess which performances and concerts are best suited for the historic building and stage.

These challenges are made a bit easier with the help of the network of historical theaters that Fredrikshalds Teater is a part of. We are members of the organization Perspectiv, an association for historical theaters in Europe. Fredrikshalds Teater is represented on the board of Perspectiv and is also the network coordinator for the ten Nordic theaters that are members of the organization, including Fredrikshalds Teater. There are three theaters in Finland, five in Sweden, and one historic theater and theater museum in Denmark.

Through collaboration, we share knowledge, ideas, and the joy of managing a historic building that provides opportunities for meetings between people.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1