<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Norge og Fredrikshald på Alv Uddas tid - de harde 1670-årene.

  •  (Foto/Photo)

Del 1: Norge i de harde 1670-årene
Ved Ole Henrik Gjeruldsen, forfatter og ph.d.
I 1670-årene var Norge et tynt befolket og fattig land med cirka 450 000 innbyggere. De fleste innbyggerne bodde på landsbygda, enten langs kysten eller i innlandet.
Bare 7–8 prosent av befolkningen bodde i byer. Norge var i union med Danmark og alle viktige bestemmelser ble tatt av kongen i København. Foredraget vil ta for seg hva nordmennene levde av og deres livsvilkår på denne tiden.
Det vil også handle om de tunge byrdene nordmennene og da spesielt bondestanden ble pålagt under Gyldenløvefeiden 1675–1679 – en krig hvor den norske hæren vant flere seirer over svenskene.


Del 2: Gyldenløvefeiden 1675-1679
- hva var det man kriget om, og hvordan gikk det ?
Ved Magne Rannestad, Oberstløytnant og Kommandant på Fredriksten festning
Gyldenløvefeiden var en komplisert og langvarig revansjekrig mellom Danmark/Norge og Sverige der danskekongens hovedmål og fokus lå et annet sted, men hvor Norge nesten fikk tilbake Bohuslän, som vi hadde mistet i 1658.


Fri adgang.
Arrangør: Foreningen Uddaspillet
Medarrangør: Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger