<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Blindtarmen Halden

  •  (Foto/Photo)
    jechstra (Flickr)

Historielaget Haldens Minder inviterer til diskusjon om byutvikling i Halden. Overskriften er «Hva gjør vi med blindtarmen Halden?».

Svein Olav Hansen innleder samtalen. Politikere, utviklere og planleggere inviteres. En livfull diskusjon er ønskelig.

Arrangementet er gratis!