Hopp til hovedinnhold

Ungdomskolen: KARL XIIs STI - aktivitets- og logikkløp.

Formidlingsopplegget har som mål å gi eleven et variert, lærerikt og aktivt besøk på Fredriksten Festning og Fredriksten museum.

 • 1/1
  Marta Anna Løvberg

Opplegget har som mål at eleven skal få

 • Kunnskap om Fredrikstens historie
 • Kunnskap om Karl XII og flere andre historiske personer koblet til ham
 • Erfaring med å tenke praktisk og problemløsende om matematikk og informasjon
 • Bruke området på Fredriksten som kunnskapslokasjon, og sted for aktivitet og problemløsning

Opplegget er delt i tre ulike gjennomføringsgrader, Opplegg A, Opplegg B, og Opplegg C. Læreren velger fritt en av de tre ulike oppleggene.

Relevante læreplanmål:

Kroppsøving (KRO01-05)

 • utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar
 • trene på og utvikle ferdigheiter i varierte bevegelsesaktivitetar
 • forstå fleire typer kart og digitale verktøy og bruke dei til å orientere seg i kjende og ukjende miljø

Samfunnsfag (SAF01-04)

 • Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst​

Matematikk

 • Lage og løyse problem som omhandlar samansette måleiningar

Nivå: ungdomskolen
Tilgjengelig: hele året
Varieghet: ca 3t
Kapasitete: 30elever
Fag: Samfunnsfag, kroppsøving, matematikk

Kontaktperson

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1