<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Kontaktinformasjon

Lillian Nyborg

Lillian Nyborg

Avdelingsdirektør
Asgeir Borgemoen

Asgeir Borgemoen

Arenaansvarlig Fredrikshalds teater
Bodil Andersson

Bodil Andersson

Førstekonsulent. Prosjektleder utviklingsarbeid Fredrikshalds Teater
Brita Flor

Brita Flor

Museumspedagog og Arenaansvarlig Fredriksten Museum
Ingela Nøding

Ingela Nøding

Museumsvert og Arenaansvalig Rød Herregård
James Ronald Archer

James Ronald Archer

Arkivar. Førstekonservator NMF.
Mattias Ekman

Mattias Ekman

Herregårdskonservator
Rød herregård, Halden | Elingaard herregård, Fredrikstad
Vidar Krog Kristiansen

Vidar Krog Kristiansen

Spesialrenholder / Gartner Rød Herregård
Berit Swensen

Berit Swensen

Prosjektleder, kulturminne i Haldenvassdragets utløp