<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Kontaktinformasjon

Bodil Andersson

Bodil Andersson

Førstekonsulent/Prosjektleder

Inger Nybøle Ånnerud

Inger Nybøle Ånnerud

Lillian Nyborg

Lillian Nyborg

Avdelingsdirektør

James Ronald Archer

James Ronald Archer

Arkivar

Kristin Søhoel

Kristin Søhoel

Vert/formidler

Marie Svendberg Eriksen

Marie Svendberg Eriksen

Prosjektmedarbeider samlingsforvaltning Halden historiske Samlinger

Vidar Krog Kristiansen

Vidar Krog Kristiansen

Spesialrenholder / Gartner

Signe Rui

Signe Rui

Prosjektmedarbeider samlingsforvaltning Halden historiske