Hopp til hovedinnhold

Se det nye museet i Fayegården

  • Det nye museet i Fayegården i Halden. Modell SG
    Det nye museet i Fayegården i Halden. Modell SG SG

Museet har jobbet med forarbeidet til denne skissen i litt over ett år, og mener at gjennom dette faglig funderte prosjektet, blir Fayegården et moderne museum etter statens mandat, et attraktivt signalbygg på nordsiden og et relevant museum for byens innbyggere og andre besøkende

Museets historie går tilbake til 1896 og mye har skjedd siden administrasjonen ble etablert på Rød Herregård i 1968. Først og fremst mangler museet kontorplasser og fasiliteter til dokumentasjons og utstillings- og formidlingsarbeid. I tillegg til at vi har vokst ut av våre lokaler, har også museenes ansvarsområder og mandat endret seg mye de siste ti årene. Tanken om å flytte administrasjonen til mer egnede og sentralt plasserte lokaler i byen har lege vært et tema hos oss.

Lokalitetene på festningen, som er vår hovedarena for utstillinger, er utmerket til å formidle Fredrikstens stolte historie, men gir i dag ikke museet som helhet rom for utvikling og fornying – eller å være det relevante og inkluderende museet vi ønsker å være for byens innbyggere. Fayegården kan muliggjøre dette gjennom sin sentrale plassering i byen og at vi får ta i bruk hele bygget. En samlokalisering av utstillingsarealer og administrasjon gir rom for å spisse våre ressurser og å drive mer bærekraftig forskning, formidling og forvalting på byens samlinger.Et relevant og inkluderende museum


Ifølge direktør for stiftelsen Fritt ord og tidl. kulturredaktør i Aftenposten, Knut Olav Åmås, er det viktig at museene i dagens samfunn er:

  • åpne fellesarealer med en lav terskel
  • at de er integrerende arenaer som er med å forme mennesker
  • at museene skal være med å belyse hva det vil si å være menneske i fortid og nåtid, og de skal vise og forklare historiens relevans
  • at museene er nøytrale arenaer som kan legget til rette for kritiske temaer og spørsmål

Åmås’ forventninger til et moderne museum sammenfaller med bærende aspekter ved vår prosjektering av Fayegården.

Viktig at Halden kommune bidrar

Nettopp på grunn av troen på at utvikling av våre arenaer er veien å gå for å få flere besøkende, har vi satset 200 000 kr på konseptutviklingsprosjektet som var forarbeidet til skissen som ble presentert presentert.

Det er ikke hverdagskost å skulle etablere et nytt museum, derfor bestemte vi oss raskt for å kontakte noen som hadde vært med på et liknende prosjekt, nemlig sosiolog Jo Ese, som hadde deltatt med Rodeo arkitekter i konkurransen om det nye Nasjonalmuseet i Oslo. Vi ønsket å utforske forholdet mellom museets faglige arbeid, bygget, våre besøkende og de omgivelsene Fayegården ligger i. Hvilke utfordringer og behov ville dette medføre og hvilke muligheter kunne dette gi oss? De faglige rammene for prosjektet har vært museenes mandat fra staten, Østfoldmuseenes strategiplan og HhS’ egne planer.

Prosjektet inviterte inn brukergrupper, samarbeidspartnere, aktørene i gågata samt ansatte i prosessen. Selve prosessen besto av fem workshoper, kvalitative intervjuer, ulike inspirasjons-cases og samtaler

Arbeidet ble sammenfattet i en rapport som drøfter de målene og utfordringene Fayegården har, og kommer med arkitektoniske og organisatoriske anbefalinger. Og det er disse anbefalingene Patrik har tatt utgangspunkt i i sitt forslag til romplan og utforming av Fayegården som nytt museum i sentrum.


Fayegården og rominndeling Fayegården 2 etasje - rominndeling
4/2
Fayegården og rominndeling SG
4/2
Fayegården 2 etasje - rominndeling SG

Merkevaren Halden

Haldens historie er en merkevare og som alle i Halden føler stolthet rundt. Byens rikholdige historie blir ustanselig referert til lokalt, regionalt og nasjonalt, men den forvalter seg ikke selv. De kulturhistoriske arenaene og samlingene vi har i denne byen, har et uforløst potensial når det gjelder utvikling og formidling, for å tiltrekke seg flere besøkende. Og museet ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av Halden.

«- Gir dere oss muligheten til å utforme byens nye museum i tråd med våre faglige anbefalinger, vil HhS bli en del av byutviklingen. Dere legger da til rette for en inkluderende og relevant institusjon som praktisk vil bidra til integrering, og som vil skape ringvirkninger for næringsliv og kulturliv i sentrum. Økonomisk vil det innebære en relativt stor økning i det årlige driftstilskuddet til museet, og blir det en realitet, kan kanskje Halden kommunen smykke seg md å være den vertskommunen i Østfold som er best i klassen på tilskudd til sitt museum», sa Lillian.

I følge statsviter og kommentator på byutvikling og arkitektur, Erling Dokk Holm, så er det de på bildet her (barna), som bestemmer hvor familien skal etablere seg. På lik linje med bedrifter som er på utkikk etter byer å etablere seg i, så ser de etter følgende tre kriterier: Finnes det full barnehagedekning i området, har stedet et fungerende boligmarked, og hva slags kulturtilbud tilbyr kommunen sine innbyggere? Nettopp i denne sammenhengen blir innholdet i den merkevaren vi selger svært viktig!

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1