<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Fotoutstilling: STED

7. september til 13. oktober viser Preus museum og Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger utstillingen STED i Busterudparken i Halden. Her får vi se resultatet av workshopen STED som fant sted i Halden fengsel i mai 2019.

  • Fotografen beskriver: "Jeg assosierer det med bølger, havet, stranden. En tsunami. Det er som et dragsug og jeg liker det at du blir dratt inn i bildet, litt som bølger det er så mye energi, så mye liv"
    1/1
    Fotografen beskriver: "Jeg assosierer det med bølger, havet, stranden. En tsunami. Det er som et dragsug og jeg liker det at du blir dratt inn i bildet, litt som bølger det er så mye energi, så mye liv"

Workshopen ble utført av Preus museum i samarbeid med fotograf Tina Enghoff og fengselsprest Kamille Nygård. Under workshopen ble det fokusert på at de åtte innsatte som deltok fritt skulle få utrykke sin egen virkelighet gjennom fotografi og tekst. Bildene og tekstene som ble produsert er valgt ut i fellesskap med deltakerne og utstillingen er således en historie av, ikke om, de åtte menneskene som deltok i workshopen.

«Du kan ikke leve. Du kan ikke være det mennesket du er. Du kan liksom ikke være deg selv. Frihetsberøvelse er så mye mer enn frihetsberøvelse.»

Utstillingen gir oss et innblikk i en virkelighet de færreste av oss kjenner til og i sentrum står åtte personlige fortellinger fortalt med fotografier og tekstfragmenter. Historiene vi møter er svært modig fortalt og gir oss et bilde av hvordan det er å være et menneske som lever i frihetsberøvelse. Fredrik skriver i utstillingen; «Du kan ikke leve. Du kan ikke være det mennesket du er. Du kan liksom ikke være deg selv. Frihetsberøvelse er så mye mer enn frihetsberøvelse.»

Bildene og tekstene uttrykker ikke bare frustrasjon, håpløshet og en dyp følelse av å være mennesker som har blitt utslettet, men også håp - håp om at verden enda kan nås. En av deltakerne sa i etterkant av workshopen, «La oss si du har gått i skogen i flere måneder og du har gått deg bort. Så ser du plutselig mennesker igjen og sivilisasjon. Dette føles litt som det - det at det kommer noen utenfra og viser at vi ikke er glemt.»

Gjennom samarbeidet med utstillingen ønsker Preus museum og Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger å skape en arena ikke bare for kunnskap og opplevelse, men også for kritisk refleksjon og skapende innsikt. Utstillingen gir oss sterke og personlige vitnesbyrd fra de åtte innsatte og vil kunne bli et viktig bidrag til samfunnsdebatten om hvordan vi utøver straff. Utstillingen er en del av en stor nasjonal satsing ledet av Preus museum som utforsker hvorvidt fotografi kan muliggjøre deltakelse i demokratiet. Prosjektet er støttet av Kulturrådet og målsetningen er å gi de som ikke har en stemme i samfunnet en mulighet bli en del av den offentlige debatten og kulturarven.

«La oss si du har gått i skogen i flere måneder og du har gått deg bort. Så ser du plutselig mennesker igjen og sivilisasjon. Dette føles litt som det - det at det kommer noen utenfra og viser at vi ikke er glemt.»