Hopp til hovedinnhold

Skipsgraven på Gjellestad - en fremtredende gravplass og dens omgivelser

I 2018 ble en verdenssensasjon avdekket i Østfold da arkeologer oppdaget et vikingskip ved Gjellestad i Halden. Østfoldmuseene inviterer nå til en rekke foredrag og arrangementer, der noen av landets ledende eksperter vil dele sin kunnskap om Gjellestadfunnet.

Tirsdag 9. april kommer Christian Løchsen Rødsrud til Fayegården for å fortelle mer om Gjellestadfunnet.

Om foredragsholderne

Christian Løchsen Rødsrud skal gjøre opp status for skipsgraven i dag. Gjellestadskipet vakte stor internasjonal oppmerksomhet da det ble oppdaget med georadar i 2018, etterfulgt av en prøvegravning i 2019 og en full utgravning i 2020-21. Men hva er egentlig status og siste nytt?

Etter foredragene vil Christian samtale med Østfoldmuseenes Fredrik Wilhelmsen om Gjellestadfunnet og hva det kan fortelle oss om fortidens Halden og Østfold.

Om Gjellestadfunnet:

Funnet av Gjellestadskipet vakte stor internasjonal oppmerksomhet, og området rundt er rikt på forhistoriske funn, med C14-dateringer så gamle som 1500 f.Kr. Bevarte gravhauger i umiddelbar nærhet av skipsfunnet, geofysiske undersøkelser, prøvegravinger og metalldetektorkampanjer har bidratt til kunnskapen om funnstedet.  

Skipsgraver av denne størrelsen ble anlagt for personer fra samfunnets øverste sjikt og bør derfor tolkes som en kongelig begravelse. Dette nye funnet endrer vårt syn på det politiske miljøet i Viken-området i vikingtiden og et verdig motstykke til flere av de andre skipshaugmiljøene på andre siden av fjorden. 

Dette arrangementet er støttet av Viken fylkeskommune.

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1