<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

KulTurvandring i Landstads fotspor

Vi vandrer i anledning jubileet av Norges første salmebok Halden rundt i salmedikteren og presten Landstads fotspor. Guide er arkivar James Ronald Archer, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger.

  • 1/1

Et arrangement i samarbeid med Halden Turist. Gjennomføres i henhold til myndighetenes retningslinjer om antall deltakere og med to meters avstand. mellom de tilstedeværende. Følg med på nettsidene våre for mer informasjon.