<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Los 300: Losvesenets 300-årsjubileum

Bli med oss og feire losvesenets 300 år i Norge.

  •  (Foto/Photo)

Haldenseren og en av Tordenskiolds tidligere offiserer, kapteinløytnant Gabriel Christensen, var den som fikk gjennomslag for å etablere en statlig styrt losadministrasjon, signert av Fredrik den IV i 1720. Dette ble starten på landets lostjeneste, og derved også starten på det som i dag er Kystverket. Vi feirer den sikre farten på norske vann.

LØRDAG 14. AUGUST 2021 – Halden Havn

Program

Kl. 13     Losoldermann Elise Rusten åpner jubileet på «Strømstadbrygga», Indre Havn.
Kort musikalsk innslag.

Kl. 13 – 15 «Åpent skip» på gjestende fartøyer, Indre Havn:

  • «Gamle Oksøy» med utstilling om losvirksomheten i Norge om bord
  • Losskøytene: «Elisabeth» fra 1902, «Frithjof II» fra 1896
  • Redningsskøyta «Larvik», en Colin Archer-skøyte fra 1920
  • Moderne losskøyte «Los 135»
  • Redningsskøyta «Kystvekteren» med frivillig mannskap fra Redningsselskapet

«Elias», redningsskøyta for barn, tar med barna på Indre Havn, fra utstikkeren på gjestehavna.
Lær å ro! Barn og ungdom får prøve ro-eka ved Søndre Sjøbod

Kl. 1500: «Los 300, fra Magnus Lagabøter via Gabriel Christianssøn til moderne los via PC»
Kåseri ved pensjonert statslos Arild E. Syvertsen. Konferansesal Thon Hotell.

Fri inngang til båtene. Hold god avstand til hverandre.

Arrangører: Fredrikshald Sømandsforening, Kystlaget Fredrikshald, Historielaget Haldens Minder og Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger sammen med Kystverksmusea.

Los 300: Losvesenets 300-årsjubileum

Bli med oss og feire losvesenets 300 år i Norge. Haldenseren og e n av Tordenskiolds tidligere offiserer, kapteinløytnant Gabriel Christensen var den som fikk gjennomslag for å etablere en statlig styrt losadministrasjon, signert av Fredrik den IV i 1720. Dette ble starten på landets lostjeneste, og derved også starten på det som i dag er Kystverket. Dette feirer vi!


Tid og sted
Indre Havn, Halden 14. august 2021 kl. 12.00 – 15.00