<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Vikingtid! I Gjellestadskipets kjølvann - UTSOLGT!!!

Ved funnet av skipet i Gjellestad ble fokus rettet mot Østfold i vikingtid og tiden før det. Årets historieseminar i Fredrikshalds Teater tar for seg denne perioden "før Halden fantes".
Sammen med dyktige innledere fra Norge og Sverige bruker vi dagen til å bli bedre kjent med det samfunnet som haugsatte et skip ved gården Gjellestad på Viksletta i Halden for mer enn tusen år siden.

UTSOLGT ETTER FORHÅNDSSALG!

  • 1/1

Innhold

Gjennom presentasjon av ulike temaer og spørsmål håper vi å kunne bidra til større kunnskap om og bedre forståelse av ulike sider ved vikingsamfunnet i vårt nærområde.

Program

9:00                      Kaffe og frukt
9:15                      Velkommen
9:30                      Roger Prang: Jellhaug i historien og landskap i området
10:15                    Sigrid Mannsåker Gundersen: Gjellestadskipet: siste nytt og veien videre
10:45                    Pause
11:00                    Mari Wickerts: Köket under vikingatid: Råvaror, recept & redskap
11:45                    Lunsj Spekeskinke av villsvin med egg, ramsløk og urter, servert på surdeigsbrød
12:30                    Zanette Glørstad:Fra Gjellestad til Balladoole: Et blikk på båtgravskikken i vikingtid
13:15                    Kristina Bengtsson: Raner och Älvagrimmar - Ranrike och Alvheim. Bohuslän, ett landskap i dragkampen mellan de tre nordiska stormakterna
14                         Pause
14:15                    Marianne Moen: Mer enn barske menn og stolte hustruer
15                         Per Linge: Hvorfor mener jeg at slaget ved Svolder fant sted ved Svalerødkilen?
15:45-16             Oppsummering

Om foredragsholderne

Roger Prang er lokalhistoriker fra Halden og har skrevet mye om Halden og Østfold de seneste 20 årene. Området rundt Gjellhaug og Jellestad er et av spesialfeltene hans.

Sigrid Mannsåker Gundersen er arkeolog og ansatt ved Fylkeskonservatorn i Østfold hvor hun er ansvarlig for arbeidet med funnet av skipet i Gjellestad i 2018.

Mari Wickerts är museipedagog och experimentell arkeolog på Göteborgs stadsmuseum. Hon arbetar mycket med vardagslivet under vikingatiden. Till hennes specialområden hör vikingatida hantverkstekniker och frågan om vad och hur åt människorna under vikingatiden.

Zanette Glørstad fra Kulturhistorisk Museum i Oslo er førsteamanuensis i nordisk arkeolog med vikingtiden i Skandinavia (750-1050 e.Kr.) som hovedfelt med særlig vekt på kulturell samhandling, identitetsformasjoner, begravelsesritualer og politisk ritualisering av estetikk og materiell kultur. Arbeidet inkluderer også nåtidig bruk av, og narrativer om, vikingtiden.

Kristina Bengtsson är doktorand i arkeologi vid Göteborgs universitet. Forskningen är fokuserad på de tidiga riksbildningarna i Norden och Kungahällas roll i denna. Vid Kungahälla möttes de första gränserna mellan Norge, Sverige och Danmark från 1000-talet till 1253. Varför?

Marianne Moen er arkeolog og tok i 2019 doktorgraden sin ved Institutt for arkeologi, konservering og historie med avhandlingen Kjønn i vikingtiden: mer enn barske menn og stolte husfruer? I foredraget sitt vil hun utfordre vår forståelse av kjønnsroller i vikingtiden, og vektlegge at kjønn må forstås som del av en helhetlig sosial identitet. Hun argumenterer heller for en mer nyansert virkelighet hvor sosial status, rolle og funksjon var avhengig av flere faktorer.

Per Linge er lokalhistoriker og pensjonert førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold.  Han er svært interessert av å sette in historien i landskapet og fikk stor oppmerksomhet når han førte frem teorien sin at det kjendte vikingslaget ved Svolder tok sted ved Svalerødkilen, rett utenfor Jellestad.

Hjertelig velkommen ønsker
Berg, Rokke og Asak Historielag, Fylkeskonservatoren i Østfold, Historielaget Haldens Minder, Høgskolen i
Østfold, Idd og Enningdalen historielag og Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Seminaret får økonomisk støtte fra Halden kommune.

UTSOLGT!

Kontaktperson