<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Vikingtid! I Gjellestadskipets kjølvann

Ved funnet av skipet i Gjellestad ble fokus rettet mot Østfold i vikingtid og tiden før det. Årets historieseminar i Fredrikshalds Teater tar for seg denne perioden "før Halden fantes".
Sammen med dyktige innledere fra Norge og Sverige bruker vi dagen til å bli bedre kjent med det samfunnet som haugsatte et skip ved gården Gjellestad på Viksletta i Halden for mer enn tusen år siden.

Innhold

Gjennom presentasjon av ulike temaer og spørsmål håper vi å kunne bidra til større kunnskap om og bedre forståelse av ulike sider ved vikingsamfunnet i vårt nærområde:
• Kjønn, roller og relasjoner i vikingsamfunnet
• Politikk, retts- og militærvesen i Viken
• Er Svolder og Svalerød(kilen) samme sted?
• Hva spiste og drakk de som bodde her?
• Jellhaugen i historien
• Hva skjer nå – siste nytt fra undersøkelsene av Gjellestadskipet

Vikingtidinspirert lunsj er inkludert i seminaravgiften.

Hjertelig velkommen ønsker:
Berg, Rokke og Asak Historielag, Fylkeskonservatoren i Østfold, Historielaget Haldens Minder, Høgskolen i
Østfold, Idd og Enningdalen historielag og Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Seminaret får økonomisk støtte fra Halden kommune.

  • 1/1

Foreløpig program

9:00-9:30 Kaffe og frukt

9:30-9:45 Velkommen

9:45-10:30 Roger Prang: Jellhaug i historien og landskap i området

10:30-11 Sigrid Mannsåker Gundersen: Gjellestadskipet: siste nyt og veien videre.

11 Pause

11:15-12 Mari Wickerts Jensen: Mat och dryck

12-12:45 Lunsj

12:45-13:15 Ikke fastsatt

13:15-14 Kristina Bengtsson: Kulturella kontakter. Handelsvägar, färdvägar, kontaktvägar med utgångspunkt Bohuslän.

14-14:15 Pause

14:15-15 Marianne Moen: Mer enn barske menn og stolte hustruer

15-15:45 Per Linge: Hvorfor mener jeg at slaget ved Svolder fant sted ved Svalerødkilen?

15:45-16 Oppsummering

Bodil Andersson

Prosjektleder Halden historiske Samlinger