<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Kontaktinformasjon

Bodil Andersson

Bodil Andersson

Førstekonsulent/Prosjektleder

Lillian Nyborg

Lillian Nyborg

Avdelingsdirektør

James Ronald Archer

James Ronald Archer

Arkivar. Førstekonservator NMF.

Marie Svendberg Eriksen

Marie Svendberg Eriksen

Scenemester Fredrikshald Teater (midlertidig engasjement)

Vidar Krog Kristiansen

Vidar Krog Kristiansen

Spesialrenholder / Gartner Rød Herregård