<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Kontaktinformasjon

Lillian Nyborg

Lillian Nyborg

Avdelingsdirektør
Asgeir Borgemoen

Asgeir Borgemoen

Arenaansvarlig Fredrikshalds Teater (I permisjon, Brita Flor er midlertidig arenaansvarlig for Fredrikshalds Teater)
(I permisjon)
Berit Swensen

Berit Swensen

Prosjektleder, kulturminne i Haldenvassdragets utløp
Brita Flor

Brita Flor

Museumspedagog / Teamleder formidling / Arenakoordinator Fredriksten Museum
Bodil Andersson

Bodil Andersson

Førstekonsulent. Prosjektleder utviklingsarbeid Fredrikshalds Teater
Ingela Nøding

Ingela Nøding

Museumsvert / Arenakoordinator Rød Herregård
James Ronald Archer

James Ronald Archer

Arkivar. Førstekonservator NMF.
Mattias Ekman

Mattias Ekman

Herregårdskonservator
Rød herregård, Halden | Elingaard herregård, Fredrikstad
Sara Nygaard

Sara Nygaard

Museumsvert, Halden hist Samlinger
Vidar Krog Kristiansen

Vidar Krog Kristiansen

Spesialrenholder / Gartner Rød Herregård