<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Kontaktinformasjon

Åshild Andrea Brekke

Åshild Andrea Brekke

Avdelingsdirektør
Asgeir Borgemoen

Asgeir Borgemoen

Scenemester Fredrikshalds Teater/Kulissemagasinet
Berit Swensen

Berit Swensen

Fagkoordinator Gartner
Brita Flor

Brita Flor

Museumspedagog | Arenakoordinator Fredriksten festning | Leder Formidlingsteam Østfoldmuseene
Leder Formidlingsteam i Østfoldmuseene
Bodil Andersson

Bodil Andersson

Førstekonsulent
Ingela Nøding

Ingela Nøding

Museumsvert | Arenakoordinator Rød herregård