<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

40 år i lokalhistoriens tjeneste

Ulf Hjardar har i 40 år produsert lokalhistoriske publikasjoner om Hvaler. Dette jubileet vil vi markere på Kystmuseet Hvaler. Vi inviterer til lokalhistorisk aften på Kornmagasinet på Skjærhalden.

  • Ulf Hjardar bokomslag
    Ulf Hjardar bokomslag

Ulf Hjardar begynte å gi ut det lokalhistoriske tidsskriftetHjembygda Hvaleri 1979. Det skiftet senere navn tilØyene, Hjembygda Hvaler. Fra 1998 fikk det sitt nåværende navnDreggog gikk over til å bli et årsskrift med utvidet innhold. 72 utgaver har det blitt totalt i løpet av disse 40 årene. I tillegg til dette har Hjardar gitt ut i overkant av 60 bøker der ca. 50 av dem handler om Hvaler.

Han mottok Østfold historielags pris for sin bok om Hvaler kirke og kommunens kulturpris for sin bokDe lange årene. Hvaler 1940-1945.Ingen andre har produsert så mye lokalhistorisk materiale om Hvaler som Hjardar.

Hjardar er født i Fredrikstad i 1938, men har sine røtter på Østre Hvaler. Farsslekta kommer fra Herføl og Søndre Sandøy. Morsslekta kommer fra Kirkeøy og Nordre Sandøy. Ulf selv var en periode bosatt på Spjæøy. Han er utdannet lærer, og har i tillegg til folkeskolen jobbet på folkehøyskole i både Norge og Danmark. Etter hvert ble det lokalhistorie på fulltid, og det har Hvalersamfunnet fått nyte godt av.  

Vi kan by på et variert program denne kvelden med et streiftog gjennom lokalhistorien, musikalske innslag og kaffe og kake. Den nybakte ordføreren Mona Vauger kommer og kaster glans over arrangementet. Jubilanten selv ønsker å gi en liten bokgave til alle fremmøtte. Vel møtt!

Billettpris

Barn kr. 25,-
Voksne kr. 65,-