<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Om Kystmuseet Hvaler

Saset fra Wikipedia

Kystmuseet Hvaler er et kulturhistorisk museum på Spjærøy, i Hvaler kommune. Museet er Østfoldmuseenes avdeling for kystkultur. Museet ligger på Nordgården Dypedal, et gammelt tradisjonelt kombinasjonsbruk. Kystmuseet har et hovedfokus på maritim kulturhistorie, stenindustri og fruktproduksjon. 


I 1971 ble Hvaler Bygdesamling opprettet av en gruppe ildsjeler som startet en storstilt innsamlingsaksjon av gamle kulturhistoriske gjenstander på Hvaler. Formålet var å redde deler av en gammel kultur som var i ferd med å forsvinne. I 1973 kjøpte foreningen et gammelt kombinasjonsbruk på Nordgården Dypedal på Spjærøy som heretter fungerte som base for foreningsvirksomheten. Innsamlingsarbeidet fortsatte og en rekke gjenstander knyttet til den lokale kulturhistorien ble oppbevart i låvebygningen fra 1915.

I 1990 ble det åpnet en permanent utstilling på låven. Hvaler Bygdesamling, som hadde sitt utgangspunkt i Vestre Hvaler, slo seg i 1991 sammen med Hvaler Historielag fra Østre Hvaler. Bevisstheten om tilhørigheten til en kystkultur gjorde seg gjeldende relativt sent, og det var først i 1994 at navnet ble endret til Kystmuseet Hvaler. Museumsarbeidet ble drevet av foreningen på frivillig basis frem til museet fikk sin første ansatte i 1999. Dette førte til en gradvis selvstendiggjøring, og for å skille museumsdelen fra den øvrige virksomheten tok foreningen navnet Hvaler Kulturvernforening. Driften ble profesjonalisert ytterligere i 2006 da museet ble en del av det konsoliderte Østfoldmuseet. Foreningen er fortsatt eier av museet, men driften er satt bort til den konsoliderte enheten. I 2010 gjennomgikk museet ytterligere en konsolidering som nå tok navnet Østfoldmuseene.

https://web.archive.org/web/20121017112347/http://ostfoldmuseene.no/museene/kystmuseet_hvaler/

Sakset fra nettsidene

Kystmuseet Hvaler er Østfoldmuseenes avdeling for kystkultur. Museet ligger på Nordgården Dypedal på Spjærøy. Langs kysten kunne man sjelden overleve av havet eller jorden alene. Kombinasjonen mellom jordbruk og fiske, losvirksomhet, rederivirksomhet og annen næring knyttet til sjøen var et dominerende trekk ved kystkulturen. På slutten av 1800-tallet kom stenindustrien med nytt grunnlag for næringsvirksomhet. Nordgården er et typisk kombinasjonsbruk for Hvaler. Fram til slutten av 1800-tallet ble det drevet både jordbruk og fiske, senere ble det etablert stenhoggervirksomhet her.

Foreningen Hvaler Bygdesamling ble etablert i 1971 av en gruppe ildsjeler som ønsket å redde deler av en kultur som var i ferd med å gå tapt. Foreningen var basert på frivillig aktivitet og konsentrerte sin virksomhet de første årene om innsamling av gjenstander.

Allerede i 1973 ble Nordgården Dypedal kjøpt inn og etablert som hovedsete for museet. I 1990 åpnet en permanent utstilling som har blitt vist hver sommer siden den gang. I 1991 slo foreningen seg sammen med Hvaler Historielag. Bevisstheten om den maritime kulturarven var en tanke som både lokalt og nasjonalt gjorde seg gjeldende relativt sent. Det var dermed først i 1994 at virksomheten tok navnet Kystmuseet Hvaler. Museumsdelen fikk etter hvert større selvstendighet, og for å skille denne delen fra øvrig virksomhet tok foreningen navnet Hvaler Kulturvernforening. I 1999 fikk museet sin første fast ansatte. Fra januar 2006 har Kystmuseet Hvaler vært en del av Østfoldmuseene. Fra 2007 er det 2 ansatte ved museet.

Frøkengården i Korshavn, en gammel skipperstue på Hvaler som forteller om  en svunnen kystkultur. Stiftelsen Korshavn er opprettet av Hvaler Kulturvernforening /Kystmuseet Hvaler, Fredrikstad Museum, Hvaler kommune og Fortidsminneforeningen avd. Østfold med formål å ta vare på Frøkengården.

Sakset fra fellesbrosjyre

Hvordan var det å leve i skjærgården før i tiden? Bli med på tur tilbake i tiden på Kystmuseet Hvaler. Vi forteller historiene om øybefolkningens kår og hverdagsliv på 18- og 1900-tallet. Vi er stolte over å holde til på et autentisk skjærgårdsbruk der tidligere beboere har livnært seg både på fiske, sjøfart, jordbruk og stenhogging. Her nytes livet i rolig tempo og idylliske omgivelser.

Museet er en magisk plass for barn. De kan løpe fritt i et naturskjønt område og boltre seg i lek på Kystlekeplassen. Mens barna leker kan du slappe av under trærne i den historiske frukthagen med eplekake og kaffe fra museumsbutikken. Ved Nordgårdsbrygga nedenfor museet ligger et gammelt stenbrudd med tilhørende arbeidsbrakker. Hver mandag i sommerhalvåret er stenhoggersmia åpen for publikum.
Gjennom året arrangeres det foredrag, kulturhistoriske vandringer og kulturkvelder for barn i tillegg til familiearrangementer som bygdedag og julemarked.

Sakset fra DigitaltMuseum

Kystmuseet Hvaler er Østfoldmuseets avdeling for kystkultur. Museet ligger på Nordgården Dypedal på Spjærøy. Langs kysten kunne man sjelden overleve av havet eller jorden alene. Kombinasjonen mellom jordbruk og fiske, losvirksomhet, rederivirksomhet og annen næring knyttet til sjøen var et dominerende trekk ved kystkulturen. På slutten av 1800-tallet kom stenindustrien med nytt grunnlag for næringsvirksomhet. Nordgården er et typisk kombinasjonsbruk for Hvaler. Fram til slutten av 1800-tallet ble det drevet både jordbruk og fiske, senere ble det etablert stenhoggervirksomhet her.