<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Kulturkveld på museet

Kystmuseet Hvaler inviterer til foredrag om krigsseilerne fra første verdenskrig. Foredragsholder er Elisabeth Koren har skrevet om dette temaet i den rykende ferske boka «Hedret og glemt», som kom ut januar 2020.

  • Bilde av mannskap om bord DS Matti. Bildet er tatt i 1915, under første verdenskrig. Skipet tilhørte da G. M. Bryde i Kristiania.
    1/1
    Bilde av mannskap om bord DS Matti. Bildet er tatt i 1915, under første verdenskrig. Skipet tilhørte da G. M. Bryde i Kristiania. Norsk Maritimt Museum

Første verdenskrig (1914-1918) var katastrofal for norske sjøfolk. Selv om Norge var nøytral, omkom mer enn 2100 sjøfolk i norske krigsforlis. I dette foredraget diskuterer Elisabeth S. Koren hvorfor den norske flåten ble så hardt rammet av krigen og hvordan det norske samfunnet forholdt seg til disse tragediene. Under og rett etter første verdenskrig fikk krigsseilerne mye oppmerksomhet og støtte, men etter hvert ble de glemt. I dette foredraget blir noen av disse glemte historiene og menneskeskjebnene trukket fram.

  • Elisabeth S. Koren. Historiker og førstekonservator ved Norsk Maritimt Museum i Oslo
    Elisabeth S. Koren. Historiker og førstekonservator ved Norsk Maritimt Museum i Oslo Beate Kjørslevik / Norsk Maritimt Museum

Elisabeth S. Koren er historiker og førstekonservator ved Norsk Maritimt Museum i Oslo. Hun har særlig forsket på sjøfolks historie fra slutten av 1800-tallet og til i dag. Hun er forfatter av boken «Hedret og glemt», som handler om hvordan sjøfolk ble behandlet under og etter første verdenskrig.