<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Kulturkveld på museet

Kystmuseet Hvaler inviterer til foredrag om vad-fiske.

 • Vaddrag Skjærhalden
  Vaddrag Skjærhalden Hans-Henrik Grundvig

Dette var et landnotfiske som oppstod i forbindelse med sildefisket på slutten av 1800-tallet. Vad-fiske var utbredt på Hvaler og distriktene rundt og nådde sitt høydepunkt på midten av 1900-tallet. I 2017 ble Hvaler vad-lag stiftet for å sette i stand vad og utføre vad-trekk i Hvalerskjærgården for å videreføre gammel, tradisjonell kunnskap, og på denne måten fremme verdifull, lokal kulturhistorie.

 • Jeg fikk sild
  1/1
  Jeg fikk sild Hans-Henrik Grundvig
 • Notbasen gir sine ordre
  Notbasen gir sine ordre Hans-Henrik Grundvig

Foredragsholder er Hans-Henrik Grundvig. Hans-Henrik er pensjonert yrkesfisker fra Grundvig i Onsøy. Etter 30 år på sjøen avsluttet han sin karriere i Fiskeridirektoratet hvor han blant annet jobbet med oppgaver knyttet til arealforvaltning, fiske, fiskere og fiskebåter. Hans-Henrik sitter i styret for Hvaler-Vad lag hvor han bidrar med masse kunnskap om dette fisket.

Velkommen til et interessant foredrag på Kystmuseet Hvaler!