<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Kulturkveld på museet

Spolert, ruinert og oppbrent. Befolkningen og ødeleggelsene i Haldendistriktet under krigene i 1716 og 1718

Med Karl 12.s død på Fredriksten festning i Halden i 1718 gikk Den store nordiske krig mot slutten.

Krigshendelsene regionalt og lokalt har ofte blitt omtalt, og soldatenes liv og en konges skjebne er godt belyst. Men hvordan var det å bo midt i krigens teater? Basert på ny forskning kastes lys over krigens glemte sider og hverdagen for en lokalbefolkning som gang på gang var utsatt for harde prøvelser. 

Hvordan opptrådte de svenske soldatene? Hva møtte dem i Norge? Hvilke direkte følger fikk den svenske invasjonen for folk og fe? Gjennom et perspektiv nedenfra, slik befolkningen selv opplevde det, får vi et spennende, men sørgelig innblikk i en mørk side ved vår historie. Temaet mennesker i krig har dessverre relevans, da som nå.

Archer_James_Ronald_BW.jpg

Foredragsholder er James Ronald Archer. Archer er arkivar ved Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger, cand. philol. i etnologi og førstekonservator NMF. 

Archer har publisert bøker og artikler innenfor emner som personalhistorie, kulturhistorisk samferdsel og maritim historie, og har arbeidet med kystkultur og bygningsvern.

Praktisk informasjon

Inngang: Kr. 65,-