<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Kulturkveld på museet: Stenindustrien – en industri med mange fasetter

Kystmuseet Hvaler inviterer til temakveld om stenindustrien. Steninidustrien var en stor industri som preget Østfold fra slutten av 1800-tallet og langt inn på 1900-tallet. Mange kom flyttende til distriktet for å jobbe som stenhogger, majoriteten av dem svenske. Østfold stod for over 90% av den samlede norske eksporten til utlandet. Dette var en industri med mange fasetter og vi inviterer til foredrag som belyser to svært så ulike sider ved denne virksomheten.

Store Råholmen og Hitlers tiltenkte seiersmonument

 • Store Råholmen
  Store Råholmen Kathrine Sandstrøm

Hvordan kunne Østfoldgranitten spille en viktig rolle i Hitlers drøm om verdensherredømme? Noe av svaret finnes på Store Råholmen på vestsiden av Kråkerøy. Begynner man å nøste i historien, kan man finne mange spor etter førerens Germania-prosjekt rundt om i ytre Østfold og andre steder – en gigantomani uten sidestykke i verdenshistorien. Foredragsholder er Lars Ole Klavestad.

Revolusjonære stenhoggere i Østfold

 • Spjærøy Ungsocialistiske forening med sin fane ved feiringen av lagets treårsdag 25. september 1913. Motto på fanen: «Ned med rusdrikken, tronen, alteret, sværdet og pengeposen». Foto:
  Spjærøy Ungsocialistiske forening med sin fane ved feiringen av lagets treårsdag 25. september 1913. Motto på fanen: «Ned med rusdrikken, tronen, alteret, sværdet og pengeposen». Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Stenhoggerdistriktene sør i Østfold kjennetegnes av en radikal arbeiderbevegelse, der ungsosialismen og syndikalismen fikk et godt fotfeste. Hvorfor fikk et slikt radikalt tankegods så stor oppslutning i nettopp dette miljøet? Kathrine Sandstrøm forteller den spennende historien om den revolusjonære bevegelsen som feide over søndre Østfold på begynnelsen av 1900-tallet og som representerte en radikalitet man ikke hadde sett maken til tidligere. 

 • Landskapsarkitekt, kunstner og lokalhistoriker Lars Ole Klavestad
  Landskapsarkitekt, kunstner og lokalhistoriker Lars Ole Klavestad

Klavestad er landskapsarkitekt, kunstner og lokalhistoriker, og har gitt ut flere bøker og artikler. Han jobber som rådgiver hos Fylkeskonservatoren i Østfold hvor han blant annet har sørget for en fredning av Store Råholmen og øyas stenhoggeranlegg. 

 • Kulturhistoriker ved Kystmuseet Hvaler: Kathrine Sandstrøm
  Kulturhistoriker ved Kystmuseet Hvaler: Kathrine Sandstrøm

Sandstrøm er utdannet kulturhistoriker og arbeider ved Kystmuseet Hvaler. Hun har jobbet mye med stenhoggerhistorien i Østfold og har skrevet artikler og holdt foredrag om emnet. Siste skudd på stammen er en forskningsartikkel om ungsosialismen i Østfold som publiseres i mars 2019. Det er derfor rykende ferskt materiale som presenteres denne kvelden.