Hopp til hovedinnhold

Registrering av fiskeredskap

På Kystmuseet Hvaler er vi så heldige å få hjelp av Vidar Pedersen til registrering av våre gjenstander. Vidar kommer fra Herføl og har god kjennskap til bruk og funksjon av gammelt fiskeredskap. Han er dessuten sentral i det frivillige arbeidet rundt Kystmuseet. Når vi nå skulle registrere en samling gjenstander som stammer fra en sjøbu på Herføl var det godt å ha Vidar med på laget.

  • Vidar og Kathrine jobber med registrering av gjenstandene.
    Vidar og Kathrine jobber med registrering av gjenstandene. Morten Aabø

Kystmuseet Hvaler har fått en rekke gjenstander fra en sjøbu på Tøfte på Herføl. Dette er gjenstander som supplerer det vi allerede har i vi våre samlinger. Her fant vi spennende ting vi ikke hadde fra før, men vi fant også gjenstander som var i en bedre tilstand enn det som allerede finnes på museet. Sjøbua på Tøfte er delt i fire parter, og Vidar sin familie har den ene parten. Han har derfor førstehåndskunnskap om redskapen og personene som en gang i tiden har brukt dem.

Det er veldig lærerikt å jobbe sammen med gode informanter. Ikke bare overføres det kunnskap i forhold til hva den enkelte gjenstand er brukt til og hvordan den er blitt brukt, men man får dessuten god innsikt i den kulturen eller lokale konteksten som gjenstanden stammer fra. Sjøbua på Tøfte blir kalt for «Fyrstebua» etter fiskeskøyta «Fyrsten».  De lokale fiskerne Peder, Edvin, Aleksander og Per hadde hver sin part i denne båten, og de hadde hver sin part i sjøbua. Sjøbua hadde derfor fire dører og fire vinduer. Edvin levde fra 1861 til 1943, og det er hans fiskeredskap som er blitt gitt til Kystmuseet.