Hopp til hovedinnhold

Barna i gamle dager

Vi foretar en tidsreise fra nåtid til gamle dager. Barnehagen skal bli til «barna i gamle dager». De får utdelt gammeldags hodetøy, og vi viser bilder og har en samtale om hvordan det var å være liten før i tiden.

 • Vi tester de hjemmelagede propellbåtene i sinkbadekaret.
  Vi tester de hjemmelagede propellbåtene i sinkbadekaret. Kathrine L. Sandstrøm, Kystmuseet Hvaler
 • Vi leter etter museumsspurvene som har gjemt seg i utstillingen.
 • Oppdagelsesferd i utstillingen. Vi ser på gamle gjenstander og snakker om hvordan det var å være barn på Hvaler i gamle dager.
 • Barna deles inn i tre grupper og lager fisketrykk av rødspette.
 • Propellbåt/ krabbesnøre. Barna deles inn i tre grupper og vi lager propellbåt eller krabbesnøre.
 • Fortellerstund i finstua med Fiskeren Finn og Hummeren Harald.

Fra barnehagens rammeplan:

 • Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
 • Barnehagen bør samarbeide med lokalsamfunnet for å gi barna varierte opplevelser og tilknytning til nærmiljøet. Et godt samspill mellom barnehagen og skolen, kulturlivet, institusjoner, frivillige organisasjoner og menigheter kan berike både barnehagen og lokalmiljøet og bidra til å gi barnehagen en lokal forankring.
 • Kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og om å levendegjøre, fornye og aktualisere. Kultur utvikles i si spenningen mellom tradisjon og fornyelse. Både lokale og nasjonale kulturverdier, slik disse gjenspeiles i barns oppvekstmiljø, må være representert i barnehagens virksomhet.
 • Barnehagen bør delta i kulturen i nærmiljøet gjennom møte med institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner. Eldre generasjoner kan dele viktig kunnskap med barn og personalet i barnehagen.
 • Personalet må gi barna anledning til å bli kjent med tradisjoner innen bomiljø, byggekunst og håndverk, kulturlandskap og kulturminner i lokalmiljøet.
 • Bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær.
 • Barn skal å erfaringer med og kunnskaper om dyr, vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon.
 • Barnehagen skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett.
 • Bli kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn.
 • Gi barna anledning til meningsfylte møter med personer, arbeidsplasser og institusjoner i barnehagens nærmiljø og sørge for at barna får bearbeide og utdype sine opplevelser.

Nivå: Barnehage (5-åringer)

Tilgjengelig: August

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1