Hopp til hovedinnhold

Kystkultur

 • Taufender.
  Taufender. Kathrine L. Sandstrøm, Kystmuseet Hvaler

Hvaler er en kystkommune og det er havet som tradisjonelt har vært leveveien. Fiske, sjøfart og losing har gjennom hele 1800- tallet og deler av 1900- tallet vært de viktigste næringsveiene for den mannlige befolkningen på Hvaler.

Mange kombinerte fiske med jordbruk, der fisket sørget for gode inntekter mens jordbruket var til selvforsyning. I løpet av 1800- tallet utviklet redskapen og metodene seg, og man beveget seg fra et lokalt hjemmefiske til et fiske for salgsmarkedene i Fredrikstad og Fredrikshald. 

Forsommeren var dominert av makrellfisket, mens det i sommermånedene ble drevet fiske etter forskjellige fiskeslag, og høsten var forbeholdt hummerfisket. Når det var sild i farvannet, ble det fisket sild i vintermånedene. Det var spesielt hummerfisket og makrellfisket som sørget for gode inntekter.

Barna måtte tidlig hjelpe foreldrene sine med alt arbeidet som skulle gjøres hjemme. Jentene hjalp ofte moren mens guttene ble med faren og hjalp ham i båten. Her drev de med hummertener og makrellgarn. Guttene begynte på sjøen så fort de mestret det selv om de var i skolepliktig alder.

I dette undervisningsopplegget får elevene prøve det arbeidet som det tidligere var helt naturlig at barn på deres alder kunne.

Program

 • Lage kviksel
 • Støpe blylodd
 • Lage snøre
 • Knop og stikk

Relevante kompetansemål 9. årstrinn – ”Maritim kultur”

Samfunnsfag

Formålet med faget: Faget skal stimulere til utvikling av kunnskaper om det kulturelle mangfoldet i verden i fortiden og samtiden, og til forståelse av forholdet mellom naturen og de menneskeskapte omgivelsene. Faget skal også medvirke til at elevene utvikler bevissthet om at menneskene inngår i en historisk sammenheng, og at en lang rekke historiske hendelser gjør at de er der de er i dag.

Historie

Hovedområdet dreier seg om undersøkelse og drøfting av hvordan mennesker og samfunn har forandret seg gjennom tidene. Historie omfatter hvordan mennesker skaper bilde av og former sin egen forståelse av fortiden.

 • Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-tallet og første halvdelen av 1900-tallet, og forklare hvordan de peker fram mot samfunnet i dag.
 • Forklare teknologiske og samfunnsmessige endringer som følge av den industrielle revolusjonen (motorisering av fartøy).
 • Lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og karttegn.
 • Beskrive og forklare natur- og kulturlandskap i lokalsamfunnet.
 • Gjøre greie for størrelse, struktur og vekst i befolkninger og drøfte befolkningsutvikling og flytting i nyere tid, inkludert urbanisering.

Nivå: 9. trinn

Tilgjengelig: Juni

Varighet: en skoledag

Kapasitet: 30 elever

Fag: Samfunnsfag

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1