Hopp til hovedinnhold

Steinindustrien

Granittindustrien etablerte seg i Østfold på slutten av 1800-tallet, og var lokalisert til kystdistriktene på grunn av nærheten til utskipingsplassene.

  • Kilehull må lages før stenen kan klyves i to.
    Kilehull må lages før stenen kan klyves i to. Kathrine Sandstrøm, Kystmuseet Hvaler

Nest etter Iddefjordsområdet var Hvaler det viktigste stenindustridistriktet i både Østfold og Norge. Halden stenhoggeri etbalerte seg på Kirkeøy i 1883, og flere firmaer dukket etter hvert opp. Frem til det siste firmaet la ned driften i 1972 hadde over 50 bolag drevet virksomhet på Hvaler. I dette undervisningsopplegget får elevene oppleve

Filmvisning i spisebrakka:

I 1966 filmet Vincent Bull Rytter virksomheten i stenbruddet ved Nordgårdsbrygga, og alle arbeidsoppgaver knyttet til uttak av granitt er festet på filmrullen. I tillegg til arbeidet i brottet viser filmen også smeden i smia og spisepausa i spisebrakka, i tillegg til utskiping fra brygga. Filmen varer i 17 minutter og er en unik dokumentasjon på et utdødd yrke. Like fantastisk er det at filmen viser den virksomheten som foregikk i det samme området som museet i dag forvalter.

Smia

Stenhoggerne var avhengig av godt redskap i arbeidet med stenen, og smeden var derfor en viktig aktør i ethvert stenhoggermiljø. Sternhoggerne holdt redskapen sin selv, og de var helt avhengig av en dyktig smed. Fantes det ingen smed på stedet umuliggjorde det uttak av granitt. Elevene får være med inn i stenhoggersmia på Nordgårdsbrygga. Her vil de få en innføring i det gamle håndverket før de får smi sitt eget redskap; en løvetannopptager

Kilehull og klyving av sten i brottet

I brottet vil elevene få prøve seg på å lage kilehull, i tillegg til å klyve sten. Dette var en tidkrevende oppgave, og var ofte satt bort til “kilegutter”. I mellomkrigstiden kom trykkluftboret som lettet arbeidet betraktelig. I maskinrommet ved smia står flere generasjoner trykkluftmaskiner. Elevene vil dermed få en innføring i stenindustriens tekniske utvikling, samtidig som de får prøve seg i arbeidsoppgaver som gutter på deres alder gjorde på Hvaler rundt 1900. Elevene vil også få en innføring i granittens egenskaper og kvaliteter.

Sletting og bearbeiding av sten i hoggeskuret

Stenhoggeryrket var karakterisert ved at det krevde stor faglig dyktighet, på tross av at arbeiderne var ufaglærte. De hadde derfor en utpreget yrkesstolthet. Det å være stenhogger var ikke bare et yrke eller et håndverk, det var en livsform. Stenhoggerne nærte ofte en stor kjærlighet til yrket og arbeidet med stenen, i tillegg til at de opplevde sitt arbeid som fritt og ubundet. Elevene vil få en innføring i den mer tekniske siden ved stenhoggeryrket i tillegg til stenhoggernes særegne karakter. De vil også få en orientering i industriens utskiping og eksport.

Besøke stenhoggerfamilien i Emilstua

På museumsområdet ligger den gamle stenhoggerboligen Emilstua. Her bor familien Wallstrøm. Emil er smed, stenhogger og gårdbruker. Han innvandret fra Sverige i 1890, og giftet seg samme år med hvalerjenta Amine. Emil og Amine bor sammen med Amines mor, Ellen Sofie, og deres seks barn. Emil er i brottet og jobber, men elevene får komme hjem til Amine og Ellen Sofie. Her får de se hvordan en stenhoggerfamilie bodde og høre historier fra livet i stenhoggermiljøet. Kanskje må de hjelpe til med oppgaver i huset. Amine og Ellen Sofie byr på saft og kaker, og da er det godt å sette seg ned i den lille stua i stenhoggerhjemmet.

Relevante kompetansemål 7. årstrinn

Samfunnsfag:

  • Argumentere for forsvarlig framferd i naturen (naturfag).
  • Undersøke og beskrive sentrale egenskaper ved noen mineraler og bergarter og hvordan de har blitt dannet (geografi).

Norsk:

  • Presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler (etterarbeid).
  • Bruke oppslagsverk og ordbøker.

Kunst og håndverk:

  • Gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer (stenkunst på Hvaler. Ekskursjon som forarbeid).
  • Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer.

Nivå: 5. trinn – Hvaler skole

Tilgjengelig: mai

Varighet: en skoledag

Kapasitet: 30 elever

Fag: Samfunnsfag, norsk kunst og håndverk

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1