<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Dronningen og dronninger

Opplev avdukingen av Sarpsborgs nye statue av dronning Astrid, etterfulgt av foredrag i Olavs hall på Borgarsyssel med Norges fremste dronningforskere. Begge arrangementet er gratis!

  • Foto: Thomas Andersen (Foto/Photo)
    1/1
    Foto: Thomas Andersen

DRONNING ASTRID i Kulåsparken

Kl. 18.00 Avduking av Dronning Astrid, Olav den Helliges hustru og dronning. Kunstverket «Dronning Astrid» er skapt av billedkunstneren Birthe Marie Løveid.  

Etter avdukingen følger skuespiller Hilde Bateman oss til Borgarsyssel Museum og Olavs hall hvor utstillingen «Dronning av Borg» vises og foredraget «Dronningen – I vikingtid til middelalder» holdes.


DRONNINGEN I VIKINGTID TIL MIDDELADER i Olavs hall

Kl. 18.30 Utstillingen «Dronning av Borg» åpner.

Kl. 19.00 Foredrag: «Dronningen i vikingtid til middelalder»

Boken «Dronningen – I vikingtid til middelalder» er redigert av Karoline Kjesrud og Nanna Løkka. Du møter dem begge under dette arrangementet. Nyere forskning viser at middelalderens norske dronninger spilte en viktigere rolle enn tidligere antatt. Som regel var dronningen kongenes nærmeste rådgiver. Dessuten stod dronningene sentralt i utviklingen av hoffkulturen, religionen og innen kunst og litteratur. Hør mer om dette i vakre Olavs hall.

Et arrangement i samarbeid med Olavsdagene og Borgarsyssel Museum/Østfoldmuseene.