<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Utstillinger på Borgarsyssel Museum

 (Foto/Photo)

Hva er en by? Er det bygningene, gatene, historien eller menneskene? Eller er det summen av disse?

     (Foto/Photo)

    Bunkeren på Borgarsyssel Museum

    Forsvarsmuseet betegner bunkeren på Borgarsyssel Museum som den best bevarte fra andre verdenskrig i Norge.

     (Foto/Photo)

    Museet dokumenterer og formidler Østfolds kulturhistorie fra middelalderen og fram til i dag Borgarsyssel Museum har samlinger fra store deler av Østfold, og et friluftsmuseum med et 20-talls antikvariske bygninger.