Hopp til hovedinnhold

Fredagsmatine - Taterne - et forfulgt folk

Taterne / de reisende / romanifolket har vært i Norge i siden tidlig på 1500-tallet. Ganske snart startet forfølgelsen av folkegruppen – både gjennom lovverk, trusler om utvisning fra landet og forfølgelse fra de lokale lensmenn.

Hva var det som gjorde taterne til en trussel for de dansk-norske myndighetene? Deres antall var ikke stort. Men de var stadig på reisefot – og det likte ikke makthaverne. I den katolske tiden var man pålagt å gi pilegrimer husly og mat. I 1536, samme året som reformasjonen i Danmark-Norge, ga kong Kristian III den første utvisningsordren. Det kom stadig nye ordre fra staten om utvisning og rett til å «drepe uten nåde».

De verste forfølgelsene av folkegruppen har vi hatt de siste 130 årene. Omstreifermisjonen ble da etablert, og fikk nærmest enerådende myndighet til å håndtere «taterplagen».

Taterne skapte og utviklet sin egen kultur. De hadde et eget språk, sine omgangsformer, musikk og sang. De levde av å selge varer som de produserte eller videresolgte. I dårlige tider tigde de også rundt på gårdene. Ikke alle så det som en plage. For mange var taterne også nyhetsformidlere. Og mye av taterkulturen er tatt opp i det norske samfunnet – akkurat som taterne har tatt opp i seg den norske kulturen.

Foredragsholder er Svein Norheim, tidligere konservator ved Halden historiske Samlinger.


  • 1/1
    Snarsmon slik kunstneren Lennart Karlson har sett det for seg. Boplassen i Bullaren rett over grensa til Sverige. Kjent som «Tattarbyn». Bosetning fra ca. 1850-1910.

Priser

Voksen: kr 90
Barn og ungdom til og med 17 år: kr 40
Student (ved fremvisning av studentbevis): kr 40
Årskort, vennekort, ansattkort etc.: gratis
Ledsager (ved fremvisning av ledsagerbevis): gratis

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1