<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Utstilling: Ting, tang og en hermetisert tiur

Alle ting har en historie! Og når vi blir kjent med tingens historie får den liv og blir plutselig mer spennende. Tingene er også våre forfedres historie, de forteller noe om våre røtter og hva som har skjedd før oss.

  •  (Foto/Photo)

Det som gjemmer seg bak denne noe underlige tittelen er en flott vandreutstilling som laget av Østfoldmuseene i 2016. Nå har den endelig vandret til Sarpsborg, og Borgarsyssel Museum.

Utstillingen er et samarbeidsprosjekt på tvers av faggrupper og avdelinger i Østfoldmuseene, og er en liten hyllest til oss selv i anledning av at det i 2016 var 10 år siden det første konsoliderte museet i Østfold ble etablert. 

Hensikten med utstillingen er å gi et lite gløtt av hva som i dag befinner seg i magasinene våre, uavhengig av tid og rom, materialer og representativitet. Det er de enkelte ansatte som har valgt ut sine ting fra samlingene, gjerne ting de har et spesielt forhold til. Slik sett er det i våre øyne blitt en både broket og fin utstilling som favner alt fra rariteter til de mer saklige design- og signalgjenstander.

Utstillingen vil være å se på Borgarsyssel Museum fra 28. februar 2020 og frem til høsten 2020.