<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Kontaktinformasjon

Østfoldmuseene Borgarsyssel Museum

Besøksadresse og postadresse
Gamlebygata 8 , 1721 Sarpsborg
69 11 56 50
postmottak@ostfoldmuseene.no

Ansatte

Marianne Løken

Marianne Løken

Avdelingsdirektør
Aina Torskenes

Aina Torskenes

Museumsvert
Line Kjølberg

Line Kjølberg

Arenakoordinator
Mona Beate Buckholm Vattekar

Mona Beate Buckholm Vattekar

Konservator
Berit Swensen

Berit Swensen

Fagkoordinator Gartner