<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Elingaard Herregård

Da adelskapet ble avskaffet i 1821 fantes rundt 30 herregårder i Norge, hvorav 14 i Smålenene - eller Østfold som det heter i dag. Av disse 14 var Elingaard og Tomb de eldste i egenskap av adelsgårder.

Elingaard Herregård er en av landets mest helstøpte anlegg fra renessansen – en adelig setegård med røtter tilbake til middelalderen. Omkranset av bastioner og vollgraver ligger hovedbygningen fra 1749 – gjenreist på kjellerne fra 1600-tallet, og har i dag rom fra ulike epoker. Samme adelsfamilie residerte her fra 1400-tallet og fram til slutten av 1700-tallet. Gjennom giftermål endret familienavn seg, men slektskapsbåndet holdt gjennom Haftoreslekten, Gyllenhorn, Brockenhuus, og Bjelke fram til Huitfeldtfamilien, som gikk konkurs i 1778. Deretter har Elingaard ofte skiftet eiere før det ble museum i 1975.

I kulturlandskapet rundt gården kan en oppleve gravhauger, steinringer, husmannsplasser og mølledam, alt med tilrettelagte stier og rasteplasser. I haven finner du hasselganger, parterrer, lindelysthus, karpedam og en aktivitetshage i pil. Sommerstid kan du la barna huske i huskeparken, nyte en kaffekopp i vår herregårdskafe, handle i vår museumsbutikk og se sommerutstillingen.​

Elingaardnavnet
Store navn og slekters gang
Brann og arkeologi