<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Indre Østfold i krig

I anledning 80-års markeringen av okkupasjonen av Norge (1940-1945) arrangerer vi en foredragsrekke med fokus på krigshandlingene og dagliglivet i det tyskokkuperte Norge.

Båstad-tropp av Hjemmestyrkene i 1945. (Bildet er modifisert versjon av ØFB.1984-00118)

  • Hilde Kramer
    1/2
    Hilde Kramer
  • Tore Lund. Foto: Privat
    2/2
    Tore Lund. Foto: Privat

Fangeleirene på Momarken under og etter okkupasjonen

Med utgangspunkt i Arne Sandems bok «Den siste SS-leiren, SS- Sonderlager - Mysen» - og et pågående forskningsprosjekt, vil professor Hilde Kramer og historiker Tore Lund fortelle om leirene på Momarken under og like etter andre verdenskrig. Dette er en viktig, men litt ukjent historie fra okkupasjonstida i Indre Østfold.

På slutten av krigen ble både russiske fanger og en stor kontingent norske fanger overført til Momarken for å bygge en konsentrasjonsleir etter mønster fra leirene i Polen. Arbeidet ble ledet av SS-offiserer med erfaring fra blant annet Auschwitz. Freden stoppet dette byggeprosjektet.                                                    .                                              

Fra mai 1945 ble brakkeleiren først brukt til oppsamlingsleir for russiske krigsfanger før hjemsendelse til Sovjet, før unge, polske tvangsarbeidere som hadde jobbet på tyske anlegg under krigen kom til leiren. Til slutt ble jødiske flyktninger som hadde unnsluppet Holocaust samlet i «Momarken fremmedleir». Leiren ble offisielt avviklet i september 1947.                                                                

Mysen og Omegn Røde Kors fikk en nøkkelrolle i hjelpearbeidet i leirene, og den lille lokalforeningen gjorde en betydelig humanitær innsats i disse årene.

Hilde Kramer er med på videolink.​